Cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang, đoàn viên và Nhân dân tích cực tham gia Cuộc thi “Tìm hiểu Lịch sử Đảng bộ huyện Bảo Lâm” . Cuộc thi được tổ chức theo hình thức trực tuyến trắc nghiệm, bắt đầu diễn ra vào lúc 8h00 ngày 11/7/2024. Truy cập vào đường Link : https://forms.gle/Bkvi1Mgn768j3Vi6A để bắt đầu thi
BỒI DƯỠNG CHÍNH TRỊ HÈ NĂM 2022 CHO CÁN BỘ QUẢN LÝ, GIÁO VIÊN, NHÂN VIÊN NGÀNH GIÁO DỤC In trang
05/08/2022 09:05 SA

 

          Thực hiện Hướng dẫn số 92-HD/TGTU, ngày 22/6/2021 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và chỉ đạo của Thường trực Huyện ủy về Công tác bồi dưỡng, tập huấn chính trị hè năm 2022 cho cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên ngành giáo dục, trong các ngày 3-4-5/8, Ban Tuyên giáo Huyện ủy Bảo Lâm đã tổ chức khai giảng lớp bồi dưỡng chính trị cho cán bộ giáo viên các trường học trên địa bàn huyện.

Hình ảnh  lớp bồi dưỡng chính trị hè tại Lộc Thắng
Hình ảnh lớp bồi dưỡng chính trị hè tại Lộc Thắng

Hình ảnh lớp bồi dưỡng chính trị hè tại Lộc Thắng
Hình ảnh lớp bồi dưỡng chính trị hè tại Lộc Thắng

Hình ảnh lớp bồi dưỡng chính trị hè tại Lộc Bắc, Lộc Bảo
Hình ảnh lớp bồi dưỡng chính trị hè tại Lộc Bắc, Lộc Bảo

            Tại các lớp bồi dưỡng chính trị hè năm 2022, cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên các trường học trên địa bàn huyện được quán triệt 4 chuyên đề gồm: Nghị quyết Trung ương 4, Nghị quyết trung ương 5 khóa XIII;  chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo Đức Hồ Chí Minh năm 2022 của tỉnh Lâm Đồng về “đổi mới sáng tạo, thực hiện trách nhiệm nêu gương; khơi dậy ý chí tự lực tự cường, khát vọng xây dựng cuộc sống ấm no, hạnh phúc, đưa Lâm Đồng phát triển nhanh, toàn diện và bền vững”; Thông tin thời sự trong nước, quốc tế, tình hình kinh tế xã hội của tỉnh, huyện trong 7 tháng đầu năm 2022.         

        Bồi dưỡng chính trị hè là đợt sinh hoạt chính trị có ý nghĩa quan trọng và mang tính thiết thực cho đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên trong việc thực hiện nhiệm vụ xây dựng và phát triển nền giáo dục Việt Nam, góp phần nâng cao trách nhiệm, bản lĩnh, niềm tin và chuẩn mực đạo đức nhà giáo để thực hiện tốt sự nghiệp giáo dục và đào tạo, góp phần hoàn thành mục tiêu, nhiệm vụ chính trị của ngành giáo dục huyện nhà trong tình hình mới.

 

Hữu Thống 

Lượt xem: 530
Liên kết website

Thống kê truy cập
  • 000994087
  •  Đang online: 49
  •  Trong tuần: 19.957
  •  Trong tháng: 87.078
  •  Trong năm: 425.555