Kỷ niệm 49 năm giải phóng Lâm Đồng - Đà Lạt (03/4/1975-03/4/2024); Giỗ Tổ Hùng Vương (mùng 10 tháng 3 âm lịch); Ngày sinh Lê-nin (22/4/1870-22/4/2024); 49 năm giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2024); Ngày Quốc tế Lao động (1/5); Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2024) Kỷ niệm 49 năm giải phóng Lâm Đồng - Đà Lạt (03/4/1975-03/4/2024); Giỗ Tổ Hùng Vương (mùng 10 tháng 3 âm lịch); Ngày sinh Lê-nin (22/4/1870-22/4/2024); 49 năm giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2024); Ngày Quốc tế Lao động (1/5); Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2024)
Đoàn công tác Vụ Địa phương III, Ban Tổ chức Trung ương làm việc với Huyện ủy Bảo Lâm In trang
06/05/2022 08:22 CH

(LĐ online) - Sáng 6/5, Đoàn công tác của Vụ Địa phương III, Ban Tổ chức Trung ương do đồng chí Đào Công Nhanh - Phó Vụ trưởng Vụ Địa phương III làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Huyện ủy Bảo Lâm về công tác xây dựng Đảng tại địa phương. Đồng chí Nguyễn Quốc Kỳ - Phó Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy và trưởng các phòng chuyên môn thuộc Ban Tổ chức Tỉnh ủy Lâm Đồng cùng tham dự.

Đồng chí Nguyễn Trung Kiên - Bí thư Huyện ủy Bảo Lâm phát biểu tại buổi làm việc
Đồng chí Nguyễn Trung Kiên - Bí thư Huyện ủy Bảo Lâm phát biểu tại buổi làm việc

Đảng bộ huyện Bảo Lâm có 60 tổ chức cơ sở đảng, 16 đảng bộ cơ sở và 44 chi bộ cơ sở. Có 247 chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở; trong đó, có 128 chi bộ thôn và tổ dân phố; 100% thôn, tổ dân phố có chi bộ. Toàn bộ Đảng bộ có 3.225 đảng viên; trong đó, đảng viên là người dân tộc ít người chiếm 24%, đảng viên trong các tôn giáo chiếm 6,82%, đảng viên là đoàn viên thanh niên chiếm 25%. 

Nhìn chung, đội ngũ đảng viên hiện nay nhận thức tốt vai trò, trách nhiệm của người đảng viên thường xuyên tu dưỡng rèn luyện, nâng cao phẩm chất đạo đức cách mạng, lối sống trong quá trình công tác và sự tiến bộ trưởng thành của mình. Đại đa số đảng viên đều chấp hành tốt đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và các quy định của địa phương nơi cư trú. 

Đội ngũ đảng viên trên địa bàn huyện Bảo Lâm ngày càng tăng về số lượng và nâng cao về chất lượng, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị được giao. Năm 2021, toàn huyện kết nạp được 90 đảng viên, 4 tháng đầu năm 2022 kết nạp được 49 đảng viên.  

Trong những năm qua, Huyện ủy, Ban Thường vụ Huyện ủy Bảo Lâm đã tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên, trước hết là cấp ủy, người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. 

Nhiệm kỳ 2020 - 2025, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện có 41 đồng chí, Ban Thường vụ Huyện ủy là 13 đồng chí. Bằng sự quyết tâm cao độ trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Huyện ủy và sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, Đảng bộ huyện Bảo Lâm đã đạt được nhiều kết quả nổi bật trong phát triển kinh tế - xã hội, công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị. 

Đến nay, toàn huyện có 13 xã đạt chuẩn nông thôn mới, thị trấn Lộc Thắng giữ vững tiêu chí thị trấn văn minh đô thị; có 2 xã Lộc An và Lộc Quảng đạt nông thôn mới nâng cao. Huyện đạt 9/9 tiêu chí huyện nông thôn mới, đang hoàn chỉnh hồ sơ trình cơ quan có thẩm quyền xem xét, công nhận.

Bí thư Đảng bộ thị trấn Lộc Thắng trao đổi về những khó khăn trong công tác xây dựng Đảng trên địa bàn
Bí thư Đảng bộ thị trấn Lộc Thắng trao đổi về những khó khăn trong công tác xây dựng Đảng trên địa bàn

Về công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, tập trung chỉ đạo nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giáo dục chính trị tư tưởng bằng việc học tập, phổ biến, truyên truyền các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng đạt kết quả cao. Chỉ đạo đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh toàn khóa với chủ đề: “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc” gắn với chỉ đạo có hiệu quả việc xây dựng và chỉnh đốn Đảng theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII, XIII).

Tiếp tục đổi mới, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên; nâng cao chất lượng kết nạp đảng viên mới; chất lượng sinh hoạt cấp ủy, chi bộ; rà soát, sàng lọc, đưa những đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi Đảng. 

Công tác bảo vệ chính trị nội bộ được thực hiện kịp thời hiệu quả theo quy định. Công tác cán bộ được Ban Thường vụ Huyện ủy quan tâm bố trí, sắp xếp cán bộ theo đúng đề án Đại hội Đảng bộ huyện và cơ sở, bầu cử HĐND các cấp đã được phê duyệt. Rà soát, điều chỉnh Đề án vị trí việc làm của khối Đảng và đoàn thể huyện với 54 vị trí và 58 biên chế.

Ban Thường vụ Huyện uỷ Bảo Lâm trên cơ sở Quy định số 105-QĐ/TW ngày 19/12/2017 của Bộ Chính trị, Quy định số 02-QĐ/TU ngày 01/11/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành Quy định số 03-QĐ/HU ngày 12/9/2019 về phân cấp quản lý cán bộ và bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử nhằm thực hiện công tác cán bộ phù hợp với tình hình thực tế của huyện và thực hiện nghiêm trình tự các bước trong công tác cán bộ, phát huy dân chủ, công tâm, khách quan, đúng theo quy định, hướng dẫn của cấp trên trong công tác quản lý, đánh giá, bố trí, sử dụng, bổ nhiệm, quy hoạch, điều động và luân chuyển cán bộ. Công tác quy hoạch, giới thiệu nhân sự bầu cử và kiện toàn các tổ chức cơ sở đảng khi có sự thay đổi nhân sự được triển khai thực hiện kịp thời, đúng quy trình, chặt chẽ và khách quan. 

Tại buổi làm việc, những khó khăn trong việc thực hiện mô hình kiêm nhiệm, công tác tạo nguồn kết nạp đảng viên, nhất là vùng đồng bào dân tộc thiểu số và vùng đồng bào có đạo, việc thực hiện Nghị quyết 18, 19 về tinh giản biên chế, tinh gọn bộ máy... đã được các đại biểu thảo luận. Huyện ủy Bảo Lâm đã tiếp thu những vấn đề mà Đoàn công tác Vụ Địa phương III đã nêu ra, những vấn đề đã nêu được Ban Thường vụ Huyện ủy báo cáo trực tiếp và báo cáo bằng văn bản cụ thể đến Vụ Địa phương III. 

Đồng chí Đào Công Nhanh - Phó Vụ trưởng Vụ Địa phương III kết luận tại buổi làm việc
Đồng chí Đào Công Nhanh - Phó Vụ trưởng Vụ Địa phương III kết luận tại buổi làm việc

Kết luận tại buổi làm việc, đồng chí Đào Công Nhanh ghi nhận và đánh giá cao những kết quả về kinh tế - xã hội, công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị mà huyện Bảo Lâm đạt được trong thời gian qua. Đồng chí đánh giá cao sự lãnh đạo của Ban Thường vụ Huyện ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Bảo Lâm trong việc thực hiện các nhiệm vụ. 

Những vấn đề đã trao đổi tại buổi làm việc sẽ được Vụ Địa phương III, Ban Tổ chức Trung ương có ý kiến đến cấp trên để có phương hướng giải quyết trong thời gian tới. Đồng chí cũng lưu ý đến Huyện ủy Bảo Lâm về vấn đề thực hiện rà soát quy hoạch cán bộ, quản lý tốt những đảng viên đi làm ăn xa, đi xuất khẩu lao động ở nước ngoài.   

 

ĐỨC TÚ

 

 

Lượt xem: 1.511
Liên kết website

Thống kê truy cập
  • 000748877
  •  Đang online: 46
  •  Trong tuần: 414
  •  Trong tháng: 43.729
  •  Trong năm: 180.345