Kỷ niệm Ngày thành lập Hội Cựu chiến binh Việt Nam (06/12/1989 - 06/12/2023); Ngày Toàn quốc kháng chiến (19/12/1946); Ngày thành lập Mặt trận dân tộc giải phóng Miền Nam Việt Nam (20/12/1960); Chiến thắng Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không (12/1972); Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944) và Ngày hội Quốc phòng toàn dân (22/12/1989); các hoạt động văn hoá, nghệ thuật, vui chơi giải trí chào đón Tết Dương lịch 2024
SƠ KẾT CÔNG TÁC TUYÊN GIÁO 9 THÁNG ĐẦU NĂM 2023 In trang
29/09/2023 10:05 SA

Chiều ngày 28/9, Ban Tuyên giáo Huyện ủy tổ chức Hội nghị sơ kết công tác tuyên giáo 9 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2023. Đồng chí Phan Anh Tuấn, ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy chủ trì Hội nghị. Dự Hội nghị có các đồng chí Nguyễn Đình Bình, ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban dân vận Huyện ủy; đồng chí Hoàng Ngọc Khuyên, ủy viên Ban Thường vụ, Bí thư Đảng ủy Lộc Thắng; đồng chí Trịnh Văn Thảo, Huyện ủy viên, Phó chủ tịch UBND huyện.

Toàn cảnh Hội nghị
Toàn cảnh Hội nghị

Báo cáo tại Hội nghị, trong 9 tháng đầu năm 2023, toàn ngành Tuyên giáo đã phát huy vai trò, trách nhiệm, chủ động tham mưu cho cấp ủy chỉ đạo, định hướng và tổ chức thực hiện tốt công tác tuyên giáo;  tích cực tham mưu việc học tập, quán triệt, tuyên truyền và sơ kết, tổng kết các nghị quyết, chỉ thị của Đảng; tiếp tục đổi mới, nâng cao tính kịp thời trong công tác nắm bắt, phản ánh tình hình tư tưởng, dư luận xã hội và công tác đấu tranh chống thông tin xấu độc, sai trái, thù địch; tăng cường định hướng thông tin, tuyên truyền, thông tin đối ngoại. Công tác khoa giáo triển khai, thực hiện các nhiệm vụ theo đúng kế hoạch. Công tác phối hợp giữa ngành Tuyên giáo và các cơ quan quản lý nhà nước cùng cấp được quan tâm. Công tác bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ tuyên giáo các cấp được chú trọng… Qua đó tạo sự thống nhất về nhận thức, tư tưởng chính trị và hành động trong Đảng và xã hội, củng cố và tăng cường niềm tin của Nhân dân đối với Đảng, chính quyền.

Toàn cảnh Hội nghị
Toàn cảnh Hội nghị

Tại Hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận về những chế còn tồn tại trong thực hiện công tác tuyên giáo 9 tháng đầu năm, nhất là những khó khăn, vướng mắc ở cơ sở để kịp thời tháo gỡ; đề xuất các giải pháp thực hiện tốt các nhiệm vụ công tác tuyên giáo 3 tháng cuối năm 2023. Trong đó, cần thực hiện tốt công tác nắm tình hình tư tưởng Nhân dân; cung cấp tài liệu tuyên truyền cho các báo cáo viên, tuyên truyền viên cơ sở kịp thời; tăng cường sự tham gia công tác tuyên truyền của các cơ quan, đơn vị, địa phương.

Đại biểu tham gia thảo luận
Đại biểu tham gia thảo luận

Hội nghị xác định các nhiệm vụ trọng tâm trong công tác tuyên giáo 3 tháng cuối năm 2023. Trong đó, chú trọng đổi mới hình thức, nội dung, phương thức hoạt động công tác tuyên giáo; tiếp tục tham mưu giúp cấp ủy tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện và sơ kết, tổng kết các nghị quyết, chỉ thị của Đảng về lĩnh vực tuyên giáo; tham mưu giúp cấp ủy chỉ đạo, triển khai, tổ chức thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị gắn với Kết luận số 21-KL/TW ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về đẩy mạnh xây dựng chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” và các quy định của Đảng về vấn đề nêu gương của cán bộ, đảng viên; tiếp tục đưa nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào sinh hoạt định kỳ, chuyên đề; thường xuyên kiện toàn, cung cấp thông tin và định hướng, theo dõi hoạt động của đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên; duy trì tổ chức hội nghị báo cáo viên; định hướng các cơ quan thông tin, tuyên truyền của huyện làm tốt công tác tuyên truyền, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch; thường xuyên nắm tình hình tâm trạng, tư tưởng cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân.

Hữu Thống

Lượt xem: 275
Liên kết website

Thống kê truy cập
  • 000494048
  •  Đang online: 26
  •  Trong tuần: 2.976
  •  Trong tháng: 5.720
  •  Trong năm: 286.516