Kỷ niệm 49 năm giải phóng Lâm Đồng - Đà Lạt (03/4/1975-03/4/2024); Giỗ Tổ Hùng Vương (mùng 10 tháng 3 âm lịch); Ngày sinh Lê-nin (22/4/1870-22/4/2024); 49 năm giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2024); Ngày Quốc tế Lao động (1/5); Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2024) Kỷ niệm 49 năm giải phóng Lâm Đồng - Đà Lạt (03/4/1975-03/4/2024); Giỗ Tổ Hùng Vương (mùng 10 tháng 3 âm lịch); Ngày sinh Lê-nin (22/4/1870-22/4/2024); 49 năm giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2024); Ngày Quốc tế Lao động (1/5); Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2024)
79/BC/BDVHU
16/03/2023
Trần Đình Lạc
BC tháng 3 & tháng 4/2023
Báo Cáo
Còn hiệu lực

Toàn văn nội dung

Các văn bản khác
Số/ký hiệuNgàyTrích yếu
78/BC/BDVHU 15/03/2023 BC quý I & Quý II năm 2023 Ban Dân vận
53/-BC/UBKTHU 13/03/2023 BC kết quả thực hiện KT
77/BC/BDVHU 16/02/2023 BC kết quả công tác DV tháng 2 & nhiệm vụ trọng tâm tháng 3/2023
181/-BC/HU 15/02/2023 BC tổng kết 15 năm thực NQ 23 /TW ngày 16/6/2008 của Bộ chính trị (khóa X) về tiếp tục XD & phat triển văn học,nghệ thuật trong thời kỳ mới
52/-BC/UBKTHU 13/02/2023 BC kết quả công tác tháng 2& phương hướng,nhiệm vụ tháng 3/2023
180/-BC/HU 03/02/2023 Bc sơ kết 5 năm thực hiện CT 24/TU ngày 27/2/2018 của BTV TU " về tăng cường & đối với công tác DV trong cơ quan hành chính NN,chính quyền các cấp trong tình hình mới"
178/-BC/HU 03/02/2023 BC kết quả thực hiện kiểm điểm & đánh giá,xếp loại Chất lượng hàng năm đối với tập thể,cá nhân trong hệ thống chính trị theo quy định 132 QĐ/TW và HD 21 /TW
175/-BC/HU 10/01/2023 BC sơ kết 5 năm thực hiện CT 23 CT/TW ngày 9/2/2018 của Ban Bí thư (khóa XII) về tiếp tục đổi mới,nâng cao chất lượng,hiệu quả học tập,nghiên cứu,vận dụng và phát triển chủ nghĩa Mác-lê nin, tư tưởng HCM trong tình hình mới
175/-BC/HU 10/01/2023 BC sơ kết 5 năm thực hiện CT 23 CT/TW ngày 9/2/2018 của Ban Bí thư (khóa XII) về tiếp tục đổi mới,nâng cao chất lượng,hiệu quả học tập,nghiên cứu,vận dụng và phát triển chủ nghĩa Mác-lê nin, tư tưởng HCM trong tình hình mới
81/-BC/BTG 09/01/2023 Bc kết quả triển khai học tập,quán triệt NQ TW sáu khóa XIII
Liên kết website

Thống kê truy cập
  • 000748927
  •  Đang online: 32
  •  Trong tuần: 464
  •  Trong tháng: 43.779
  •  Trong năm: 180.395