Kỷ niệm Ngày sinh đồng chí Đồng Sỹ Nguyên (01/3/1923-01/3/2023); 113 năm Ngày Quốc tế Phụ nữ (08/3/1910-08/3/2023); Ngày quyền người tiêu dùng Việt Nam (15/3); Ngày sinh đồng chí Chu Huy Mân (13/3/1913-17/3/2023); Ngày Quốc tế hạnh phúc (20/3); 92 năm Ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (26/3/1931-26/3/2023); 77 năm Ngày Thể thao Việt Nam (27/3/1946-27/3/2023); Ngày truyền thống lực lượng Dân quân tự vệ (28/3)
180/-BC/HU
03/02/2023
K' Lình
Bc sơ kết 5 năm thực hiện CT 24/TU ngày 27/2/2018 của BTV TU " về tăng cường & đối với công tác DV trong cơ quan hành chính NN,chính quyền các cấp trong tình hình mới"
Báo Cáo
Còn hiệu lực

Toàn văn nội dung

Các văn bản khác
Số/ký hiệuNgàyTrích yếu
178/-BC/HU 03/02/2023 BC kết quả thực hiện kiểm điểm & đánh giá,xếp loại Chất lượng hàng năm đối với tập thể,cá nhân trong hệ thống chính trị theo quy định 132 QĐ/TW và HD 21 /TW
175/-BC/HU 10/01/2023 BC sơ kết 5 năm thực hiện CT 23 CT/TW ngày 9/2/2018 của Ban Bí thư (khóa XII) về tiếp tục đổi mới,nâng cao chất lượng,hiệu quả học tập,nghiên cứu,vận dụng và phát triển chủ nghĩa Mác-lê nin, tư tưởng HCM trong tình hình mới
175/-BC/HU 10/01/2023 BC sơ kết 5 năm thực hiện CT 23 CT/TW ngày 9/2/2018 của Ban Bí thư (khóa XII) về tiếp tục đổi mới,nâng cao chất lượng,hiệu quả học tập,nghiên cứu,vận dụng và phát triển chủ nghĩa Mác-lê nin, tư tưởng HCM trong tình hình mới
81/-BC/BTG 09/01/2023 Bc kết quả triển khai học tập,quán triệt NQ TW sáu khóa XIII
81/-BC/BTG 09/01/2023 Bc kết quả triển khai học tập,quán triệt NQ TW sáu khóa XIII
5/BC/BDVHU 04/01/2023 BC /BCĐ 502 tổng kết tình hình thực hiện công tác DV tập trung năm 2022 phương hướng,nhiệm vụ năm 2023
174/-BC/HU 27/12/2022 BC tình hình KT-XH quốc phòng AN XD Đảng -hệ thống chính trị năm 2022 nhiệm vụ ,giải pháp năm 2023
174/-BC/HU 27/12/2022 BC tình hình KT-XH quốc phòng AN XD Đảng -hệ thống chính trị năm 2022 nhiệm vụ ,giải pháp năm 2023
170/-BC/HU 22/12/2022 BC kết quả kiểm điểm,đánh giá,xếp loại chất lượng TC đảng viên & tập thể,cá nhân cán bộ lãnh đạo,quản lý năm 2022
168/-BC/HU 20/12/2022 BC kết quả hoạt động của MTTQ Các Đoàn thể huyện 2022 phương hướng ,nhiệm vụ 2023
Liên kết website

Thống kê truy cập
  • 000247955
  • Đang online: 39
  • Trong tuần: 2.227
  • Trong tháng: 15.390
  • Trong năm: 48.423