Kỷ niệm Ngày sinh đồng chí Đồng Sỹ Nguyên (01/3/1923-01/3/2023); 113 năm Ngày Quốc tế Phụ nữ (08/3/1910-08/3/2023); Ngày quyền người tiêu dùng Việt Nam (15/3); Ngày sinh đồng chí Chu Huy Mân (13/3/1913-17/3/2023); Ngày Quốc tế hạnh phúc (20/3); 92 năm Ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (26/3/1931-26/3/2023); 77 năm Ngày Thể thao Việt Nam (27/3/1946-27/3/2023); Ngày truyền thống lực lượng Dân quân tự vệ (28/3)
178/-BC/HU
03/02/2023
Nguyễn Trung Kiên
BC kết quả thực hiện kiểm điểm & đánh giá,xếp loại Chất lượng hàng năm đối với tập thể,cá nhân trong hệ thống chính trị theo quy định 132 QĐ/TW và HD 21 /TW
Báo Cáo
Còn hiệu lực

Toàn văn nội dung

Tệp đính kèm
Các văn bản khác
Số/ký hiệuNgàyTrích yếu
180/-BC/HU 03/02/2023 Bc sơ kết 5 năm thực hiện CT 24/TU ngày 27/2/2018 của BTV TU " về tăng cường & đối với công tác DV trong cơ quan hành chính NN,chính quyền các cấp trong tình hình mới"
175/-BC/HU 10/01/2023 BC sơ kết 5 năm thực hiện CT 23 CT/TW ngày 9/2/2018 của Ban Bí thư (khóa XII) về tiếp tục đổi mới,nâng cao chất lượng,hiệu quả học tập,nghiên cứu,vận dụng và phát triển chủ nghĩa Mác-lê nin, tư tưởng HCM trong tình hình mới
175/-BC/HU 10/01/2023 BC sơ kết 5 năm thực hiện CT 23 CT/TW ngày 9/2/2018 của Ban Bí thư (khóa XII) về tiếp tục đổi mới,nâng cao chất lượng,hiệu quả học tập,nghiên cứu,vận dụng và phát triển chủ nghĩa Mác-lê nin, tư tưởng HCM trong tình hình mới
81/-BC/BTG 09/01/2023 Bc kết quả triển khai học tập,quán triệt NQ TW sáu khóa XIII
81/-BC/BTG 09/01/2023 Bc kết quả triển khai học tập,quán triệt NQ TW sáu khóa XIII
5/BC/BDVHU 04/01/2023 BC /BCĐ 502 tổng kết tình hình thực hiện công tác DV tập trung năm 2022 phương hướng,nhiệm vụ năm 2023
174/-BC/HU 27/12/2022 BC tình hình KT-XH quốc phòng AN XD Đảng -hệ thống chính trị năm 2022 nhiệm vụ ,giải pháp năm 2023
174/-BC/HU 27/12/2022 BC tình hình KT-XH quốc phòng AN XD Đảng -hệ thống chính trị năm 2022 nhiệm vụ ,giải pháp năm 2023
170/-BC/HU 22/12/2022 BC kết quả kiểm điểm,đánh giá,xếp loại chất lượng TC đảng viên & tập thể,cá nhân cán bộ lãnh đạo,quản lý năm 2022
168/-BC/HU 20/12/2022 BC kết quả hoạt động của MTTQ Các Đoàn thể huyện 2022 phương hướng ,nhiệm vụ 2023
Liên kết website

Thống kê truy cập
  • 000247854
  • Đang online: 31
  • Trong tuần: 2.126
  • Trong tháng: 15.289
  • Trong năm: 48.322