Kỷ niệm Ngày sinh đồng chí Đồng Sỹ Nguyên (01/3/1923-01/3/2023); 113 năm Ngày Quốc tế Phụ nữ (08/3/1910-08/3/2023); Ngày quyền người tiêu dùng Việt Nam (15/3); Ngày sinh đồng chí Chu Huy Mân (13/3/1913-17/3/2023); Ngày Quốc tế hạnh phúc (20/3); 92 năm Ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (26/3/1931-26/3/2023); 77 năm Ngày Thể thao Việt Nam (27/3/1946-27/3/2023); Ngày truyền thống lực lượng Dân quân tự vệ (28/3)
Tổng kết công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị của Đảng bộ huyện Bảo Lâm năm 2022 In trang
14/01/2023 07:11 SA

Chiều 13/01, Huyện ủy Bảo Lâm tổ chức Hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị của Đảng bộ huyện năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023.  Đồng chí Nguyễn Trung Kiên - Tỉnh ủy viên - Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch HĐND huyện và đồng chí K’Lình - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy chủ trì Hội nghị. Tham dự Hội nghị có các đồng chí Uỷ viên Ban Thường vụ Huyện ủy; Lãnh đạo các Ban xây dựng Đảng và  Bí thư các tổ chức cơ sở đảng.

Toàn cảnh Hội nghị
Toàn cảnh Hội nghị

Đồng chí Nguyễn Trung Kiên - Tỉnh ủy viên - Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch HĐND huyện và đồng chí K’Lình - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy chủ trì Hội nghị.
Đồng chí Nguyễn Trung Kiên - Tỉnh ủy viên - Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch HĐND huyện và đồng chí K’Lình - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy chủ trì Hội nghị.

Trong năm 2022, công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị của Đảng bộ huyện đã hoàn thành tốt kế hoạch đề ra. Trong đó,  đã tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng các cấp đảm bảo chất lượng, tiến độ. Lãnh đạo thực hiện có hiệu quả việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với chủ đề học tập của năm. Tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng của đất nước, của tỉnh, của huyện. Đồng thời chủ động nắm bắt dư luận xã hội, định hướng tư tưởng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, bảo vệ đảng, bảo vệ chính quyền. Tổ chức tốt việc đào tạo bồi dưỡng lý luận chính trị cho cán bộ đảng viên và quần chúng nhân dân.

Các đại biểu tham dự Hội nghị
Các đại biểu tham dự Hội nghị

Các đại biểu tham dự Hội nghị
Các đại biểu tham dự Hội nghị

Công tác tổ chức xây dựng đảng Huyện ủy triển khai thực hiện Kết luận số 21-KL/TW, ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XIII) về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị.Triển khai kịp thời, đúng quy định công tác sắp xếp, bố trí, điều động, luân chuyển, chuyển đổi vị trí công tác gắn với Đề án vị trí việc làm và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức trên địa bàn huyện; công tác bảo vệ chính trị nội bộ, đào tạo, bồi dưỡng, chính sách cán bộ được thực hiện theo quy định. Thực hiện đảm bảo công tác quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp giai đoạn 2025 - 2030, 2026 – 2031. Công tác phát triển đảng viên mới tiếp tục được chú trọng về chất lượng, đảm bảo đúng nguyên tắc, quy trình, thủ tục.

 Trong năm 2022, công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng trên địa bàn huyện đã được tăng cường và đạt được những kết quả tích cực. Ban Thường vụ Huyện ủy đã thành lập 06 đoàn kiểm tra, tiến hành kiểm tra 08 tổ chức cơ sở đảng (05 đảng ủy; 03 chi bộ cơ sở) và 07 đảng viên là cán bộ chủ chốt (03 HUV; 04 cấp ủy viên); 04 Đoàn giám sát chuyên đề đối với 6 tổ chức cơ sở đảng (03 đảng ủy; 03 chi bộ cơ sở) và 6 đảng viên là cán bộ chủ chốt (01 UVBTV huyện ủy; 03 HUV; 01 đảng ủy viên). UBKT Huyện ủy tiến hành kiểm tra đối với 01 tổ chức cơ sở đảng có dấu hiệu vi phạm; 01 đảng viên có dấu hiệu vi phạm; kiểm tra 05 tổ chức đảng thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát; giám sát chuyên đề đối với 03 chi bộ cơ sở và 6 đảng viên; kiểm tra tài chính đảng cùng cấp và 04 tổ chức đảng. Đảng uỷ cơ sở tiến hành kiểm tra 44 chi bộ trực thuộc và 28 đảng viên; tiến hành giám sát 27 chi bộ trực thuộc và 19 đảng viên là cấp uỷ viên; Chi bộ cơ sở kiểm tra 190 đảng viên.qua kiểm tra, Ban Thường vụ Huyện uỷ đã thi hành kỷ luật cảnh cáo đối với 01 tập thể chi uỷ chi bộ và 01 cá nhân bằng hình thức cảnh cáo; UBKT Huyện uỷ đã thi hành kỷ luật 07 đảng viên. (khiển trách 04 trường hợp; khai trừ 03 đảng viên); và đình chỉ sinh hoạt đối với 01 đảng viên; cấp uỷ cơ sở đã thi hành kỷ luật 03 đảng viên (02 vi phạm chính sách dân số, 01 không chấp hành quyết định xử phạt hành chính).

Trong công tác dân vận của hệ thống chính trị tiếp tục được cũng cố, kiện toàn; công tác dân tộc, tôn giáo được quan tâm chỉ đạo kịp thời; tình hình tư tưởng trong nhân dân ổn định, thực hiện tốt chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước. Ban Chỉ đạo 502, Đề án 61, Tín ngưỡng-tôn giáo và Quy chế dân chủ cơ sở được triển khai theo đúng chương trình công tác đã đề ra. Triển khai tốt chương trình dân vận tập trung năm 2022 tại Lộc Phú. Hướng dẫn các tổ chức cơ sở Đảng đăng ký 113 Mô hình “dân vận khéo” .

Văn phòng Huyện ủy chủ động phối hợp với các cơ quan tham mưu, giúp việc của Huyện ủy nghiên cứu, đề xuất và giúp Huyện ủy, Ban Thường vụ, Thường trực Huyện ủy xây dựng, thực hiện tốt Quy chế làm việc và chương trình công tác tuần, tháng, quý và năm đã đề ra. Tổng hợp theo dõi tình hình và đôn đốc việc thực hiện Nghị quyết, quy định, chỉ thị, quy chế của Đảng và chỉ đạo của Thường trực Huyện ủy. Thẩm định trình Ban Thường vụ, Thường trực Huyện ủy trên 1.023 văn bản các loại. Chuẩn bị các điều kiện tổ chức phục vụ tốt các hội nghị, cuộc họp, làm việc của Ban Thường vụ, Thường trực Huyện ủy .Trong năm 2022, Đồng chí Bí thư Huyện ủy tiếp 15 lượt công dân (định kỳ 12 lượt, đột xuất: 03 lượt), việc tiếp công dân được thực hiện đúng quy định, sau tiếp công dân Thường trực Huyện uỷ có thông báo kết quả tiếp dân và chuyển các cơ quan có thẩm quyền giải quyết theo quy định. Tham mưu, giúp Ban Thường vụ, Thường trực Huyện ủy lãnh đạo, chỉ đạo công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và cải cách tư pháp. Tổ chức triển khai, ứng dụng và quản lý công nghệ thông tin trong các cơ quan; thực hiện tốt công tác cơ yếu theo quy định.

Các đại biểu tham dự Hội nghị
Các đại biểu tham dự Hội nghị

Lãnh đạo xã Lộc Nam tham luận về công tác kiểm tra giám sát
Lãnh đạo xã Lộc Nam tham luận về công tác kiểm tra giám sát

Hội nghị đã tập trung thảo luận nhiều nội dung liên quan đến công tác tuyên giáo, tư tưởng; công tác tổ chức, cán bộ, xây dựng tổ chức đảng, đảng viên; công tác dân vận…

Đồng chí Nguyễn Trung Kiên - Tỉnh ủy viên - Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch HĐND huyện Kết luận Hội nghị
Đồng chí Nguyễn Trung Kiên - Tỉnh ủy viên - Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch HĐND huyện Kết luận Hội nghị

Kết luận Hội nghị, đồng chí Nguyễn Trung Kiên- Tỉnh ủy viên- Bí thư Huyện ủy- Chủ tịch HĐND huyện nhấn mạnh: Huyện ủy xác định chủ đề năm 2023 là: “Quyết liệt, đồng bộ, đột phá; kỷ cương, nêu gương, trách nhiệm, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ VI”, công tác xây dựng Đảng đóng vai trò then chốt, là nhân tố quyết định mọi công việc. do vậy các cơ quan tham mưu, giúp việc của Huyện uỷ cần nêu cao tinh thần trách nhiệm, quyết liệt hơn nữa lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện một số nhiệm vụ . Trong đó  phải tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị tư tưởng; tập trung lãnh đạo, chỉ  đạo thực hiện tốt Nghị quyết TW 4 (khóa XII, XIII) và Chỉ thị số 05-CT/TW với chủ đề 2023; Nghị quyết số 35-NQ/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu  tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới; tạo chuyển  biến mạnh mẽ, toàn diện nhằm đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, các biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Thực hiện nghiêm quy chế làm việc, phát huy dân chủ, tạo sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng. Tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở Đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới theo tinh thần Nghị quyết số 21-NQ/TW (khoá XIII). Quan tâm chất lượng sinh hoạt chi bộ và kết nạp đảng viên ở nông thôn. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả  công tác tổ chức cán bộ, đảm bảo tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, gắn với vị trí việc làm.  Khuyến khích đổi mới, sáng tạo và bảo vệ cán  bộ năng động, sáng tạo, dám làm, dám chịu trách nhiệm, mỗi cơ quan, đơn vị, địa phương phải đăng ký một mô hình mới, cách làm sáng tạo trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị. Thực hiện tốt Chương trình kiểm tra, giám sát năm 2023; chú trọng kiểm tra việc thực hiện các Nghị quyết, quy chế, các nguyên tắc của Đảng, các  lĩnh vực, địa bàn dễ xảy ra tham nhũng, tiêu cực; chủ động hơn trong việc bám sát tình hình, phát hiện dấu hiệu vi phạm của tổ chức đảng, đảng viên để kịp thời xử lý.        Tăng cường hơn nữa công tác dân vận của hệ thống chính trị nhất là dân vận chính quyền, Quy chế dân chủ cơ sở; xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc; thực hiện tốt công tác dân tộc, tôn giáo. Tiếp tục đổi mới và nâng cao phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể; chất lượng giám sát, phản biện xã hội, tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thành công đại hội Liên đoàn lao động và Hội nông dân nhiệm kỳ 2023-2028. Thực hiện đúng, đủ, kịp thời các chủ trương, chính sách đối với người có công với cách mạng, chính sách dân tộc, tôn giáo, công tác an sinh xã hội, phúc lợi xã hội, nhất là trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, bảo đảm mọi nhà, mọi người đều được vui xuân, đón Tết no ấm, an toàn, lành mạnh…

Nhân dịp này Huyện uỷ Bảo Lâm đã tặng giấy khen cho 11 tập thể và 18 cá nhân đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong năm 2022 và đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 5 năm liền./.

Các tập thể, cá nhân nhận giấy khen của Huyện uỷ
Các tập thể, cá nhân nhận giấy khen của Huyện uỷ

Các tập thể, cá nhân nhận giấy khen của Huyện uỷ
Các tập thể, cá nhân nhận giấy khen của Huyện uỷ

Các tập thể, cá nhân nhận giấy khen của Huyện uỷ
Các tập thể, cá nhân nhận giấy khen của Huyện uỷ

Lượt xem: 157
Liên kết website

Thống kê truy cập
  • 000255939
  • Đang online: 10
  • Trong tuần: 10
  • Trong tháng: 543
  • Trong năm: 56.407