Kỷ niệm 49 năm giải phóng Lâm Đồng - Đà Lạt (03/4/1975-03/4/2024); Giỗ Tổ Hùng Vương (mùng 10 tháng 3 âm lịch); Ngày sinh Lê-nin (22/4/1870-22/4/2024); 49 năm giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2024); Ngày Quốc tế Lao động (1/5); Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2024) Kỷ niệm 49 năm giải phóng Lâm Đồng - Đà Lạt (03/4/1975-03/4/2024); Giỗ Tổ Hùng Vương (mùng 10 tháng 3 âm lịch); Ngày sinh Lê-nin (22/4/1870-22/4/2024); 49 năm giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2024); Ngày Quốc tế Lao động (1/5); Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2024)
HUYỆN ỦY TỔ CHỨC HỘI NGHỊ QUÁN TRIỆT CÁC VĂN BẢN CỦA ĐẢNG QUÝ III In trang
20/10/2022 02:16 CH

 

Nhằm phổ biến, hướng dẫn các Tổ chức cơ sở đảng, cơ quan, đơn vị triên khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết, quy định của đảng, trong 2 ngày 20 và 21 tháng 10, Huyện ủy Bảo Lâm tổ chức Hội nghị quán triệt các văn bản của Đảng quý 3 năm 2022.

đồng chí Nguyễn Trung Kiên, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện quán triệt NQ 19-NQ/TU
đồng chí Nguyễn Trung Kiên, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện quán triệt NQ 19-NQ/TU

Các đại biểu tham dự Hội nghị
Các đại biểu tham dự Hội nghị

Toàn cảnh Hội nghị
Toàn cảnh Hội nghị

Trong thời gian gian diễn ra hội nghị, đồng chí Nguyễn Trung Kiên, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện quán triệt đến các đồng chí lãnh đạo chủ chốt trong toàn huyện những nội dung cốt lõi của Nghị quyết số 19-NQ/TU, ngày 25/7/2022 của Tỉnh ủy về xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ trong tỉnh đến năm 2025, định hướng đến năm 2030. Đồng chí Hoàng Thị Thu Hà, ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy trình bày những điểm mới trong Quy định số 69-QĐ/TW của Bộ chính trị về thi hành kỷ luật đối với Tổ chức đảng và đảng viên; Kết luận 34 của Bộ chính trị về chiến lược công tác kiểm tra, giám sát của Đảng đến năm 2030. Đồng chí Nguyễn Đình Bình, ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy quán triệt Nghị quyết 16-NQ/TU của Tỉnh ủy về phát triển kinh tế-xh vùng đồng bào dân tộc thiểu số giai đoạn 2022-2030. Đồng chí Bùi Xuân Quý, ủy viên Ban Thường vụ, Chủ tịch UBMTTQVN huyện quán triệt Nghị quyết 17-NQ/TU của Tỉnh ủy về tăng cường lãnh đạo công tác bảo vệ môi trường. Đồng chí Dương Văn Nghĩa, ủy viên Ban Thường vụ , trưởng Ban tổ chức Huyện ủy quán triệt Nghị quyết số 20-NQ/TU về đào tạo, phát triển và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực đến năm 2025, định hướng đến năm 2030. Đồng chí Phan Anh Tuấn, ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy trình bày Nghị quyết số 18 –NQ/TU của Tỉnh ủy về phát triển du lịch chất lượng cao đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 và thông tin tình hình thời sự trong nước, quốc tế quý 3 năm 2022.

Đ/c Hoàng Thị Thu Hà, ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy trình bày tại Hội nghị
Đ/c Hoàng Thị Thu Hà, ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy trình bày tại Hội nghị

Các đại biểu tham dự Hội nghị
Các đại biểu tham dự Hội nghị

Việc học tập, nghiên cứu, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết là một trong những nhiệm vụ quan trọng, nhằm đưa nhanh các chủ trương, đường lối của Đảng đến với cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân, tạo sự thống nhất trong Đảng, đồng thuận trong xã hội, góp phần thực hiện thắng lợi đường lối đổi mới của Đảng.

Hữu Thống

Lượt xem: 337
Liên kết website

Thống kê truy cập
  • 000748798
  •  Đang online: 35
  •  Trong tuần: 335
  •  Trong tháng: 43.650
  •  Trong năm: 180.266