Kỷ niệm 49 năm giải phóng Lâm Đồng - Đà Lạt (03/4/1975-03/4/2024); Giỗ Tổ Hùng Vương (mùng 10 tháng 3 âm lịch); Ngày sinh Lê-nin (22/4/1870-22/4/2024); 49 năm giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2024); Ngày Quốc tế Lao động (1/5); Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2024) Kỷ niệm 49 năm giải phóng Lâm Đồng - Đà Lạt (03/4/1975-03/4/2024); Giỗ Tổ Hùng Vương (mùng 10 tháng 3 âm lịch); Ngày sinh Lê-nin (22/4/1870-22/4/2024); 49 năm giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2024); Ngày Quốc tế Lao động (1/5); Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2024)
SƠ KẾT CÔNG TÁC KIỂM TRA, GIÁM SÁT VÀ THI HÀNH KỶ LUẬT ĐẢNG 9 THÁNG ĐẦU NĂM In trang
05/10/2022 03:38 CH

 

          Ngày 4/10, Ủy Ban Kiểm tra Huyện ủy tổ chức sơ kết công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng 9 tháng đầu năm, triển khai phương hướng, nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2022. Đồng chí Nguyễn Trung Kiên – TUV – Bí thư huyện ủy – Chủ tịch HĐND huyện và đồng chí Hoàng Thị Thu Hà – UVBTV – Chủ nhiệm UBKT huyện ủy đồng chủ trì hội nghị. Tham dự còn có đồng chí Hoàng Xuân Thùy - Ủy viên UBKT Tỉnh ủy, đồng chí K’Lình – Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, cùng các đồng chí Ủy viên Ủy ban kiểm tra huyện ủy khóa VI, Bí thư các tổ chức cơ sở Đảng.

Toàn cảnh Hội nghị
Toàn cảnh Hội nghị

Đồng chí Nguyễn Trung Kiên – TUV – Bí thư huyện ủy – Chủ tịch HĐND huyện và đồng chí Hoàng Thị Thu Hà – UVBTV – Chủ nhiệm UBKT huyện ủy đồng chủ trì hội nghị
Đồng chí Nguyễn Trung Kiên – TUV – Bí thư huyện ủy – Chủ tịch HĐND huyện và đồng chí Hoàng Thị Thu Hà – UVBTV – Chủ nhiệm UBKT huyện ủy đồng chủ trì hội nghị

          Trong 9 tháng đầu năm, Ủy ban kiểm tra các cấp đã thực hiện tốt công tác tham mưu giúp cấp ủy triển khai thực hiện nhiệm vụ kiểm tra giám. Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy tập trung kiểm tra tổ chức Đảng và đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm; Đối tượng kiểm tra, giám sát được mở rộng, gắn kiểm tra, giám sát tổ chức Đảng với trách nhiệm người đứng đầu; Xem xét, kết luận, quyết định thi hành kỷ luật đảng theo thẩm quyền; Tiếp nhận, xử lý đơn, thư tố cáo tổ chức đảng và đảng viên theo đúng quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước. 9 tháng đầu năm, cấp ủy các cấp đã kiểm tra 128 đảng viên và 28 tổ chức Đảng; giám sát 17 tổ chức Đảng và 10 đảng viên. Xem xét, thi hành kỷ luật 1 tập thể và 3 đảng viên. Cùng với đó, UBKT cấp huyện và UBKT các đảng ủy trực thuộc thực hiện tốt các nhiệm vụ do Điều lệ Đảng quy định và nhiệm vụ cấp ủy giao; công tác kiểm tra, giám sát có nhiều đổi mới, chú trọng đến chất lượng, hiệu quả, kịp thời chỉ ra những hạn chế, khuyết điểm để chấn chỉnh, khắc phục;  việc giải quyết tố cáo được quan tâm thực hiện. UBKT huyện ủy đã tiến hành kiểm tra 1 đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm, đồng thời tiến hành kiểm tra, giám sát  25 tổ chức Đảng, thi hành kỷ luật 7 đảng viên, trong đó khai trừ 3 đảng viên, khiển trách 4 đảng viên.

Hội nghị cũng đề ra một số nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới như: tiếp tục quán triệt, triển khai, tổ chức thực hiện các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn về công tác kiểm tra giám sát, thi hành kỷ luật Đảng. Tăng cường nắm bắt tình hình, kiểm tra đảng viên kể cả ủy viên cùng cấp và tổ chức đảng cấp dưới khi có dấu hiện vi phạm tiêu chuẩn đảng viên, tiêu chuẩn cấp ủy viên trong thực hiện nhiệm vụ đảng viên, trong việc chấp hành Cương lĩnh chính trị, Điều lệ, Nghị quyết, Chỉ thị, Quy định của Đảng. Tiếp tục thực hiện tốt nhiệm vụ giải quyết đơn thư tố cáo và khiếu nại kỷ luật đảng.

          BẢO TRIỆU       

         

Lượt xem: 493
Liên kết website

Thống kê truy cập
  • 000748965
  •  Đang online: 38
  •  Trong tuần: 502
  •  Trong tháng: 43.817
  •  Trong năm: 180.433