Cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang, đoàn viên và Nhân dân tích cực tham gia Cuộc thi “Tìm hiểu Lịch sử Đảng bộ huyện Bảo Lâm” . Cuộc thi được tổ chức theo hình thức trực tuyến trắc nghiệm, bắt đầu diễn ra vào lúc 8h00 ngày 11/7/2024. Truy cập vào đường Link : https://forms.gle/Bkvi1Mgn768j3Vi6A để bắt đầu thi
Huyện Bảo Lâm triển khai công tác cải cách hành chính. In trang
05/07/2024 10:07 SA

Chiều ngày 3/7, UBND huyện tổ chức hội nghị sơ kết công tác cải cách hành chính 6 tháng đầu năm 2024 và triển khai phương hướng nhiệm vụ trong 6 tháng cuối năm 2024. Đồng chí Trương Hoài Minh, Phó Bí thư huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có đồng chí K’Lình, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện, cùng đại diện lãnh đạo các phòng ban, cơ quan, đơn vị trong huyện.

Toàn cảnh Hội nghị
Toàn cảnh Hội nghị

Tại hội nghị, đại diện Phòng Nội vụ huyện báo cáo kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính 6 tháng đầu năm 2024 và triển khai phương hướng nhiệm vụ trong 6 tháng cuối năm 2024. Theo đó, từ đầu năm đến nay, huyện Bảo Lâm đã tiếp tục tăng cường công tác lãnh chỉ đạo trong Cải cách thủ tục hành chính, đã triển khai thực hiện việc niêm yết thủ tục hành chính đối với các lĩnh vực. Hàng tháng, UBND huyện đều tổ chức hội nghị đánh giá tình hình thực hiện cải cách hành chính đồng thời ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, điều hành khắc phục những hạn chế, tồn tại nhằm cải thiện, nâng cao chỉ số cải cách hành chính của huyện. Bên cạnh đó, các cơ  quan chủ trì lĩnh vực cải cách hành chính có nhiều cố gắng trong công tác tham mưu cho UBND huyện chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính. Công tác kiểm soát thủ tục hành chính được triển khai đồng bộ, thống nhất theo hướng dẫn và đi vào nề nếp. Việc phát triển ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết thủ tục hành chính như cung cấp dịch vụ chứng thực bản sao điện tử từ bản chính, triển khai số hóa hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính; áp dụng dịch vụ công trực tuyến, thực hiện thanh toán trực tuyến tại bộ phận một cửa của các xã, thị trấn đã có chuyển biến rõ rệt. Kết quả giải quyết thủ tục hành chính cấp huyện tiếp nhận 3.327 hồ sợ, trong đó tiếp nhận hồ sơ trực tuyến 2.435 hồ sơ; tiếp nhận trực tiếp hoạch qua dịch vụ bưu chính công ích là 9 hồ sợ. Đã giải quyết 3.069 hồ sơ. Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả xã, thị trấn đã tiếp nhận 12.740 hồ sơ và đã giải quyết đúng hạn và trước hạn 12.660 hồ sơ.

Lãnh đạo Phòng nội vu báo cáo kết quả 6 tháng
Lãnh đạo Phòng nội vu báo cáo kết quả 6 tháng

Về Cải cách tổ chức bộ máy hành chính Nhà nước, UBND huyện đã chú trọng thực hiện công tác xây dựng, ban hành các quy định về vị trí việc làm; thực hiện công tác bổ nhiệm, bổ nhiệm lại lãnh đạo chủ chốt các cơ quan chuyên môn trực thuộc UBND Huyện theo quy định và gắn với việc xây dựng cơ cấu vị trí việc làm của công chức, viên chức cho phù hợp, đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ.

Về xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, đến nay các cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBND huyện đã hoàn thành việc xây dựng Đề án vị trí việc làm, trình Sở Nội vụ phê duyệt. UBND Huyện đã xây dựng Kế hoạch về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức đúng quy định và đã cử cán bộ, công chức tham dự các lớp bồi dưỡng kiến thức công tác Cải cách hành chính và công tác quản lý nhà nước

Về cải cách tài chính công UBND huyện đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm theo quy định. 100% cơ quan, đơn vi5xa6y dựng, trình thẩm định và ban hành quy chế chi tiêu nội bộ, xây dựng, ban hành quy chế quản lý và sử dụng tài sản công. Đồng thời chú trọng xây dựng và phát triển chính quyền điện tử, chính quyền số.

Ngoài ra, Cơ sở vật chất, trang thiết bị tại Bộ phận Một cửa từ cấp huyện đến cấp xã tiếp tục được nâng cấp và bổ sung theo hướng hiện đại, đáp ứng yêu cầu phục vụ tổ chức, cá nhân. Với những kết quả đạt được, năm 2023 công tác CCHC của huyện được xếp thứ 2 toàn tỉnh.

Bên cạnh những kết quả đạt được vẫn còn một số hạn chế như: Việc phối hợp trong thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên  thông giữa các cấp có lúc chưa chặt chẽ, nhất là trên lĩnh vực đất đai, còn để hồ sơ trễ hẹn; còn một số UBND cấp xã niêm yết Bộ thủ tục hành chính cập nhật không kịp thời; trình độ, phương tiện máy móc ứng dụng công nghệ thông tin của người dân còn hạn chế.

Đ/C Trương Hoài Minh – Phó Bí thư Huyện uỷ - Chủ tịch UBND huyện kết luận HN
Đ/C Trương Hoài Minh – Phó Bí thư Huyện uỷ - Chủ tịch UBND huyện kết luận HN

Phát biểu chỉ đạo kết luận hội nghị, đồng chí Trương Hoài Minh, Phó Bí thư huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Bảo Lâm ghi nhận và biểu dương những kết quả đạt được trong công tác CCHC trên địa bàn huyện trong thời gian qua; đồng thời nhấn mạnh đây là nhiệm vụ thường xuyên và cũng là nhiệm vụ chính trị quan trọng hàng đầu, là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở, các cơ quan, ban ngành và địa phương cần phải tập trung, nỗ lực hoàn thành các chỉ tiêu CCHC nhằm phục vụ tốt nhu cầu chính đáng, hợp pháp của người dân và tổ chức trên địa bàn huyện để phát triển đầu tư, sản xuất kinh doanh. Để tiếp tục phát huy những kết quả đạt được và triển khai thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ CCHC trong thời gian tới, trọng tâm là cải cách TTHC nhằm mang lại sự hài lòng của người dân khi đến liên hệ giải quyết TTHC, duy trì và nâng cao chỉ số xếp hạng CCHC trên địa bàn huyện trong năm 2024, đồng chí Chủ tịch UBND huyện đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương, các ngành có liên quan sau Hội nghị phải nghiêm túc tổ chức họp đánh giá, rút kinh nghiệm những tồn tại, hạn chế, khắc phục những khó khăn; quán triệt yêu cầu, nhiệm vụ công tác CCHC trong thời gian tới tại cơ quan, đơn vị mình, chấn chỉnh kỷ luật kỷ cương hành chính, nâng cao ý thức trách nhiệm của người đứng đầu; quán triệt giao nhiệm vụ cụ thể cho từng cơ quan, đơn vị, địa phương; tổ chức kiểm tra cải cách hành chính gắn với công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính và thực hiện công tác công vụ, qua đó, kịp thời phát hiện, chấn chỉnh những hạn chế, vướng mắc nảy sinh trong quá trình thực hiện; thực hiện quyết liệt các biện pháp, giải pháp thu ngân sách nhà nước năm 2024 và các giải pháp đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công đồng thời, đề nghị UBMTTQVN huyện và các tổ chức thành viên, các cơ quan, đơn vị có liên quan tăng cường công tác tuyên truyền vận động, nâng cao nhận thức của đoàn viên, hội viên và người dân về chuyển đổi số và cải cách TTHC, việc sử dụng dịch vụ công trực tuyến, dịch vụ Chứng thực bản sao điện tử từ bản chính, thanh toán trực tuyến, kích hoạt tài khoản định danh điện tử mức độ 1, mức độ 2 … để phục vụ giải quyết hồ sơ TTHC.

Quốc Tuấn

 

Lượt xem: 276
Liên kết website

Thống kê truy cập
  • 000995343
  •  Đang online: 706
  •  Trong tuần: 21.213
  •  Trong tháng: 88.334
  •  Trong năm: 426.811