Cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang, đoàn viên và Nhân dân tích cực tham gia Cuộc thi “Tìm hiểu Lịch sử Đảng bộ huyện Bảo Lâm” . Cuộc thi được tổ chức theo hình thức trực tuyến trắc nghiệm, bắt đầu diễn ra vào lúc 8h00 ngày 11/7/2024. Truy cập vào đường Link : https://forms.gle/Bkvi1Mgn768j3Vi6A để bắt đầu thi
 triển khai nhiệm vụ, giải pháp thực hiện công tác giảm nghèo, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp trên địa bàn huyện. In trang
05/07/2024 10:03 SA

Sáng ngày 4/7, UBND huyện Bảo Lâm tổ chức hội nghị sơ kết đánh giá tình hình thực hiện công tác giảm nghèo, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp trên địa bàn huyện trong 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ, giải pháp thực hiện trong 6 tháng cuối năm 2024. Đồng chí Trịnh Văn Thảo, Phó Chủ tịch UBND huyện chủ trị hội nghị. Dự hội nghị có đại diện lãnh đạo các phòng ban, cơ quan, đơn vị của huyện và chính quyền địa phương các xã, thị trấn.

Toàn cảnh Hội nghị
Toàn cảnh Hội nghị

Trong 6 tháng đầu năm 2024, huyện Bảo Lâm đã triển khai thực hiện có hiệu quả chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn. Tổng nguồn vốn chương trình mục tiêu quốc gia năm 2024 là hơn 4,9 tỷ đồng, trong đó, nguồn vốn ngân sách Trung ương là 4 tỷ 392 triệu đồng và vốn ngân sách tỉnh là 546 triệu đồng. Huyện đã tập trung đầu tư cho các chương trình, dự án về đa dạng hóa sinh kế, phát triển các mô hình giảm nghèo; Hỗ trợ phát triển sản xuất; Phát triển giáo dục nghề nghiệp, hỗ trợ việc làm bền vững; thực hiện truyền thông giảm nghèo, nâng cao năng lực, giám sát và đánh giá. Chương trình mục tiêu quốc gia luôn được sự quan tâm chỉ đạo sâu sát của Huyện ủy, HĐND, UBND huyện và nổ lực quyết tâm thực hiện của cấp ủy, chính quyền địa phương các xã, thị trấn. Vai trò của MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội được phát huy, nhất là trong công tác tuyên truyền, vận động các tổ chức, cá nhân và các tầng lớp nhân dân chung tay xây dựng các chương trình mục tiêu giảm nghèo bền vững tại địa phương. Từ đó, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân được nâng lên, thúc đẩy phát triển sản xuất, xóa đói giảm nghèo. Đến nay, tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn huyện giảm còn 496 hộ, chiếm tỷ lệ 1,85%, số hộ cận nghèo giảm còn 1.299 hộ, chiếm tỷ lệ 3,63%; tỷ lệ hộ nghèo đa chiều còn 5,48%.

Lãnh đạo Phòng LĐTBXH huyện phát biểu ý kiến tại Hội nghị
Lãnh đạo Phòng LĐTBXH huyện phát biểu ý kiến tại Hội nghị

Cũng trong thời gian qua, huyện Bảo Lâm triển khai thực hiện tốt các công tác BHXH, BHTY, BHTN. Công tác chỉ đạo và phối hợp trong thực hiện chính sách BHXH, BHYT được tăng cường. Công tác phát triển đối tượng tham gia BHYT đã được cấp ủy đảng, chính quyền quan tâm và sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị. Công tác tuyên truyền, phổ biến chính sách pháp luật và vận động người dân tham gia BHYT được quan tâm triển khai thực hiện. Từ đó, nhận thức của người dân về BHYT ngày càng được nâng lên. Mạng lưới y tế từ huyện đến cơ sở ngày càng phát triển, chất lượng công tác khám chữa bệnh cho các đối tượng tham gia BHYT từng bước được nâng lên, người dân được tiếp cận với các dịch vụ y tế thuận lợi hơn. Công tác cải cách hành chính và ứng dụng công nghệ thông tin được chú trọng, góp phần giảm thời gian thực hiện các thủ tục, hồ sơ cấp thẻ BHYT, tạo điều kiện thuận lợi để người dân tham gia BHYT. Trong 6 tháng đầu năm, tổng số người tham gia BHXH, BHTY, BHTN là 105.590 người, trong đó, tỷ lệ tham gia BHXH bắt buột đạt 84,69%, BHXH tự nguyện đạt 50,57% và tỷ lệ bao phủ BHYT toàn huyện đạt 84,46%.

Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận, đề xuất các giải pháp triển khai thực hiện có hiệu quả công tác giảm nghèo, công tác BHXH, BHTY, BHTN trên địa bàn trong những tháng cuối năm 2024.

Đ/c Trịnh Văn Thảo, Phó Chủ tịch UBND huyện phát biểu kết luận Hội nghị
Đ/c Trịnh Văn Thảo, Phó Chủ tịch UBND huyện phát biểu kết luận Hội nghị

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Trịnh Văn Thảo, Phó Chủ tịch UBND huyện yêu cầu các phòng ban, cơ quan chức năng của huyện và chính quyền các xã, thị trấn tập trung tăng cường công tác tuyên truyền đến các tầng lớp nhân dân và người nghèo về mục tiêu giảm nghèo bền vững, nhằm nâng cao nhận thức trong công tác giảm nghèo bền vững; khơi dậy ý chí chủ động, vươn lên của người nghèo. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát trong quá trình triển khai thực hiện các chính sách, dự án, chương trình giảm nghèo, đảm bảo tính minh bạch, công khai, dân chủ. Tích cực đào tạo nghề, chuyển giao ứng dụng kỹ thuật sản xuất, giải quyết việc làm, xuất khẩu lao động cho người lao động thuộc diện hộ nghèo, hộ cận nghèo. Thực hiện đầy đủ, kịp thời, các chính sách hỗ trợ trực tiếp cho hộ nghèo, hộ cận nghèo đảm bảo đúng đối tượng, tránh sai sót.  Huy động mọi nguồn lực để thực hiện công tác giảm nghèo bền vững, góp phần cải thiện đời sống vật chất, tinh thần cho hộ nghèo, đảm bảo tính bền vững, lâu dài.

Về thực hiện công tác BHXH, BHTY, BHTN tiếp tục chú trọng đến công tác tuyên truyền vận động mọi tầng lớp nhân dân nâng cao nhận thức về công tác xoá nghèo, hiểu rõ về ý nghĩa, lợi ích trong tham gia BHXH, BHYT, BHTN; nâng cao năng lực quản lý nhà nước về BHXH, BHYT; triển khai các chính sách khuyến khích, hỗ trợ người dân tham gia BHYT, đặc biệt các đối tượng: người nghèo, hộ cận nghèo và người được hưởng các chính sách xã hội. Huy động sức mạnh của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trên địa bàn. Tổ chức thực hiện tốt chính sách, chế độ BHXH, BHYT, tăng nhanh số người tham gia BHXH, BHYT và khắc phục tình trạng nợ đọng BHXH, BHYT; quản lý, sử dụng quỹ BHXH, quỹ BHYT đảm bảo an toàn, hiệu quả đồng thời triển khai chính sách hỗ trợ đối với những người tham gia BHYT theo hộ gia đình.

Quốc Tuấn

Lượt xem: 55
Liên kết website

Thống kê truy cập
  • 000993817
  •  Đang online: 567
  •  Trong tuần: 19.687
  •  Trong tháng: 86.808
  •  Trong năm: 425.285