Kỷ niệm Ngày sinh đồng chí Đồng Sỹ Nguyên (01/3/1923-01/3/2023); 113 năm Ngày Quốc tế Phụ nữ (08/3/1910-08/3/2023); Ngày quyền người tiêu dùng Việt Nam (15/3); Ngày sinh đồng chí Chu Huy Mân (13/3/1913-17/3/2023); Ngày Quốc tế hạnh phúc (20/3); 92 năm Ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (26/3/1931-26/3/2023); 77 năm Ngày Thể thao Việt Nam (27/3/1946-27/3/2023); Ngày truyền thống lực lượng Dân quân tự vệ (28/3)
Chương trình biểu diễn nghệ thuật đặc biệt Kỷ niệm 80 năm ra đời “Đề cương văn hóa Việt Nam” In trang
01/03/2023 10:01 SA

Tối ngày 28/02 tại Công viên Thanh niên huyện UBND huyện Bảo Lâm long trọng tổ chức Chương trình biểu diễn nghệ thuật đặc biệt Kỷ niệm 80 năm ra đời “Đề cương văn hóa Việt Nam” (1943 - 2023).Tham dự chương trình nghệ thuật có đồng chí K’ Lình – Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy; đồng chí Đồng Văn Trường - Phó Chủ tịch UBND huyện Bảo Lâm; đồng chí Hoàng Ngọc Khuyên – ủy viên Ban thường vụ Huyện ủy, Bí thư Đảng ủy thị trấn Lộc Thắng; lãnh đạo Phòng Văn hóa - Thông tin, Trung tâm Văn hoá, Thông tin và Thể thao và đông đảo nhân dân đến dự thưởng thức.

Đ/c Đồng Văn Trường - Phó chủ tịch UBND huyện  khai mạc chương trình nghệ thuật
Đ/c Đồng Văn Trường - Phó chủ tịch UBND huyện khai mạc chương trình nghệ thuật

Phát biểu tại buổi biểu diễn chương trình nghệ thuật, đồng chí Đồng Văn Trường - Phó Chủ tịch UBND huyện Bảo Lâm nhấn mạnh năm 1943 “Đề cương về Văn hóa Việt Nam” được đồng chí Tổng Bí thư Trường Chinh soạn thảo và thông qua tại Hội nghị Ban Thường vụ Trung ương Đảng ở Võng La (Đông Anh, Phúc Yên, nay là Hà Nội). Đề cương là văn kiện có tính cương lĩnh đầu tiên của Đảng về Văn hóa; đề cập toàn diện và sâu sắc những vấn đề có tính chất nền tảng về nguyên tắc, phương châm, phương hướng xây dựng nền văn hóa Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Kỷ niệm 80 năm ngày ra đời Đề cương văn hóa Việt Nam năm 1943 là dịp để chúng ta khẳng định những giá trị soi đường, tác dụng định hướng của bản Đề cương lịch sử này; nhận thức đầy đủ hơn trách nhiệm, vận dụng những chủ trương đúng đắn, kinh nghiệm quý báu của Đảng ta; Tiếp tục quán triệt sâu sắc, toàn diện và đồng bộ hơn nữa tư tưởng Hồ Chí Minh và đường lối, chủ trương, quan điểm của Đảng về văn hóa, văn nghệ, đặc biệt là quan điểm của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII về xây dựng và phát huy các giá trị văn hóa, sức mạnh con người Việt Nam chỉ đạo của Đồng chí Tổng Bí thư tại Hội nghị Văn hóa toàn quốc, ngày 24/11/2021 để góp phần  xây dựng, phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc trong giai đoạn hiện nay.

Chương trình Nghệ thuật đặc biệt mừng Đảng – mừng Xuân và Kỷ niệm 80 năm ra đời “Đề cương văn hóa Việt Nam” (1943 - 2023) được tổ chức tại Công viên Thanh niên huyện với nhiều tiết mục hấp dẫn, có nội dung thiết thực, ý nghĩa…Qua đó, góp phần tuyên truyền sâu rộng về ý nghĩa lịch sử, giá trị lý luận, thực tiễn, sức sống lâu bền và quá trình kế thừa, vận dụng, phát triển những nội dung cốt lõi của Đề cương về văn hóa Việt Nam trong đời sống hiện nay.  

Các tiết mục văn nghệ tại đêm diễn
Các tiết mục văn nghệ tại đêm diễn

Các tiết mục văn nghệ tại đêm diễn
Các tiết mục văn nghệ tại đêm diễn

Các tiết mục văn nghệ tại đêm diễn
Các tiết mục văn nghệ tại đêm diễn

Các tiết mục văn nghệ tại đêm diễn
Các tiết mục văn nghệ tại đêm diễn

Các tiết mục văn nghệ tại đêm diễn
Các tiết mục văn nghệ tại đêm diễn

                                                                                                                  

Tuấn Ngạn

Lượt xem: 86
Liên kết website

Thống kê truy cập
  • 000247947
  • Đang online: 46
  • Trong tuần: 2.219
  • Trong tháng: 15.382
  • Trong năm: 48.415