Kỷ niệm Ngày thành lập Hội Cựu chiến binh Việt Nam (06/12/1989 - 06/12/2023); Ngày Toàn quốc kháng chiến (19/12/1946); Ngày thành lập Mặt trận dân tộc giải phóng Miền Nam Việt Nam (20/12/1960); Chiến thắng Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không (12/1972); Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944) và Ngày hội Quốc phòng toàn dân (22/12/1989); các hoạt động văn hoá, nghệ thuật, vui chơi giải trí chào đón Tết Dương lịch 2024
SƠ KẾT 6 THÁNG ĐẦU NĂM VÀ TRIỂN KHAI NHIỆM VỤ 6 THÁNG CUỐI NĂM ĐỀ ÁN 61 HUYỆN BẢO LÂM In trang
25/07/2022 08:35 CH

Vừa qua, Ban Chỉ đạo thực hiện Đề án 61 “về nâng cao vai trò, trách nhiệm của hội nông dân việt nam trong phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới và xây dựng giai cấp nông dân Việt Nam huyện Bảo Lâm tổ chức Hội nghị sơ kểt 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022. Đồng chí Nguyễn Đình Bình - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Dân vận Huyện uỷ: chủ trì hội nghị, các đồng chí thành viên Ban chỉ đạo Đề án 61 huyện.

Trong 6 tháng đầu năm 2022, Ban chỉ đạo thực hiện Đề án 61 đã bám sát sự chỉ đạo của Huyện ủy, triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ theo kế hoạch, chương trình ngay từ đầu năm; phối hợp thực hiện các nội dung của Đề án giữa các thành viên trong Ban chỉ đạo chuyển biến rất tích cực, tạo điều kiện để Hội nông dân phát huy vai trò của hội viên nông dân trong phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương, góp phần chung tay xây dựng nông thôn mới, Phong trào thi đua trong các cấp hội nông dân, trong hội viên đã chuyển biến tốt; có nhiều mô hình sản xuất kinh doanh giỏi được phát huy và nhân rộng; phối hợp, hình thành được các mô hình sản xuất tập thể điển hình trên địa bàn huyện; Ban chỉ đạo Đề án 61 huyện và các xã, thị trấn đã củng cố, tổ chức duy trì chế độ hoạt động; cấp ủy, chính quyền  nhiều địa phương đã quan tâm chỉ đạo và hỗ trợ cho Hội nông dân hoạt động.

Trong 6 tháng đầu năm Hội Nông dân huyện kết nạp được 1.008 hội viên mới, nâng tổng số hội viên toàn huyện lên 18.386 hội viên; tỷ lệ tập hợp hội viên đạt 75%. Tỷ lệ hội viên tham gia sinh hoạt hội thường xuyên đạt 94%; Xây dựng, thực hiện quỹ hỗ trợ nông dân: Cho vay thực hiện Dự án trồng và chăm sóc cà phê tại xã Lộc An, Lộc Quảng, Lộc Thành, Lộc Bảo, Lộc An (tỉnh) với số tiền là: 1.450.000.000 đ với 49 hộ vay/ 05 dự án; Hội Nông dân huyện phối hợp với Ngân hàng CSXH huyện, đã cho nông dân vay vốn phục vụ sinh hoạt và sản xuất. Qua các nguồn vốn này, nhiều hộ đã thoát nghèo, ổn  định cuộc sống và vươn lên làm giàu chính đáng, tổng dư nợ: 157.243 triệu đồng/84 tổ tiết kiệm&vay vốn.

Trong thời gian tới tiếp tục thực hiện Kết luận số 61-KL/TW và Quyết định số 673/QĐ-TTg, Ban Chỉ đạo Đề án 61 huyện và các xã, thị trấn tiếp tục quán triệt, phổ biến, tuyên truyền, nâng cao nhận thức, trách nhiệm cho cán bộ, đảng viên, Nhân dân về nội dung Kết luận số 61-KL/TW và quan điểm của Đảng đối với nông nghiệp, nông dân, nông thôn, từ đó tạo sự đồng thuận cao, huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị vào cuộc thực hiện Kết luận số 61-KL/TW.

Hình ảnh tại Hội nghị
Hình ảnh tại Hội nghị

Hình ảnh tại Hội nghị
Hình ảnh tại Hội nghị

Văn Luyện

Lượt xem: 248
Liên kết website

Thống kê truy cập
  • 000493950
  •  Đang online: 29
  •  Trong tuần: 2.878
  •  Trong tháng: 5.622
  •  Trong năm: 286.418