Cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang, đoàn viên và Nhân dân tích cực tham gia Cuộc thi “Tìm hiểu Lịch sử Đảng bộ huyện Bảo Lâm” . Cuộc thi được tổ chức theo hình thức trực tuyến trắc nghiệm, bắt đầu diễn ra vào lúc 8h00 ngày 11/7/2024. Truy cập vào đường Link : https://forms.gle/Bkvi1Mgn768j3Vi6A để bắt đầu thi
234/-BC/HU
16/10/2023
Nguyễn Viết Vân
BC sơ kết 5 năm thực hiện NQ 26-NQ/TW ,ngày 19/5/2018 của Ban Chấp hành TW Đảng (khoa1XII) về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp,nhất là cấp chiến lược,đủ phẩm chất,năng lực và uy tin,ngang tầm nhiệm vụ gắn với thực hiện kế hoạch số 63 -KH/TU,ngày 10/10/2018 của Tỉnh ủy
Báo Cáo
Còn hiệu lực

Toàn văn nội dung

Các văn bản khác
Số/ký hiệuNgàyTrích yếu
234/-BC/HU 16/10/2023 BC sơ kết 5 năm thực hiện NQ 26-NQ/TW ,ngày 19/5/2018 của Ban Chấp hành TW Đảng (khoa1XII) về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp,nhất là cấp chiến lược,đủ phẩm chất,năng lực và uy tin,ngang tầm nhiệm vụ gắn với thực hiện kế hoạch số 63 -KH/TU,ngày 10/10/2018 của Tỉnh ủy
68/-BC/UBKTHU 13/10/2023 BC kết quả công tác kiểm tra,giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng tháng 10 năm 2023 & phướng hương tháng 11/2023
230/-BC/HU 10/10/2023 BC Tình hình hoạt động của MTTQ & các Đoàn thể 9 tháng đầu năm 2023
230/-BC/HU 10/10/2023 BC Tình hình hoạt động của MTTQ & các Đoàn thể 9 tháng đầu năm 2023
231/-BC/HU 10/10/2023 BC tổng kết 15 năm thực hiện đề án trang bị sách cho xã phường,TT
93/-BC/BTG 09/10/2023 BC kết hoạt động công tác tuyên giao 9 tháng đầu năm phương hướng,nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2023
94/-BC/BTG 09/10/2023 BC kết quả hoạt động công tác khoa giáo 9 tháng đầu năm 2023 phương hướng nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2023
95/-BC/BTG 09/10/2023 BC hoạt động dư luận XH 9 tháng đầu năm phương hướng 3 tháng cuối năm 2023
95/-BC/BTG 09/10/2023 BC hoạt động dư luận XH 9 tháng đầu năm phương hướng 3 tháng cuối năm 2023
99/BC/BDVHU 27/09/2023 BC QCDC 6 tháng đầu năm 2023
Liên kết website

Thống kê truy cập
  • 000995202
  •  Đang online: 659
  •  Trong tuần: 21.072
  •  Trong tháng: 88.193
  •  Trong năm: 426.670