Cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang, đoàn viên và Nhân dân tích cực tham gia Cuộc thi “Tìm hiểu Lịch sử Đảng bộ huyện Bảo Lâm” . Cuộc thi được tổ chức theo hình thức trực tuyến trắc nghiệm, bắt đầu diễn ra vào lúc 8h00 ngày 11/7/2024. Truy cập vào đường Link : https://forms.gle/Bkvi1Mgn768j3Vi6A để bắt đầu thi
145/KH/HU
25/06/2024
K' Lình
KH tổng kết 10 năm thực hiện chỉ thị số 35CT/TW,ngày 26/5/2014 của Bộ Chính trị về" tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại,tố cáo" trên địa bàn huyện
Kế Hoạch
Còn hiệu lực

Toàn văn nội dung

Tệp đính kèm
Các văn bản khác
Số/ký hiệuNgàyTrích yếu
145/KH/HU 25/06/2024 KH tổng kết 10 năm thực hiện chỉ thị số 35CT/TW,ngày 26/5/2014 của Bộ Chính trị về" tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại,tố cáo" trên địa bàn huyện
144/KH/HU 14/06/2024 KH xây dựng" chi bộ bốn tốt" ,"đảng bộ cơ sở bốn tốt"
144/KH/HU 14/06/2024 KH xây dựng" chi bộ bốn tốt" ,"đảng bộ cơ sở bốn tốt"
142/KH/HU 11/06/2024 KH thực hiện KH số 118 KH/TU,ngày 20/5/2024 của Ban thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Chỉ thị số 31CT/TW,ngày 19/3/2024 của ban Bí thư" về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác an toàn,vệ sinh lao động trong tình hình mới
143/KH/HU 11/06/2024 KH triển khai thực hiện kế hoạch số 116 KH/TU ngày 23/4/2024 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện kết luận số 69 KH/TW ngày 11/01/2024 của bộ chính trị về tiếp tục thực hiện NQ số 20NQ/TW ngày 01/11/2012 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI " về phát triển khoa học và công nghệ phục vụ sự nghiệp công nghiệp hoa,hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế
139/KH/HU 28/05/2024 KH thực hiện nghị quyết số 43 NQ/TW,ngày 24/11/2023 của Ban chấp hành TW Đảng khóa XIII" về tiếp tục phát huy truyền thống,sức mạnh đại đoàn kết dân tộc,xây dựng đất nước ta ngày càng phồn vinh,hạnh phúc
138/KH/HU 28/05/2024 KH thực hiện NQ 42-NQ/TW ngày 24/11/2023 của Ban chấp hành TW Đảng về tiếp tục đổi mới; nâng cao chất lượng chính sách XH đáp ứng yêu cầu sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn mới
137/KH/HU 20/05/2024 KH thực hiện Chương trình hành động số 82 ctr/TU,ngày 16/4/2024 của Ban thường vụ Tỉnh ủy về Thực hiện Chỉ thị số 29 CT/TW ngày 05/01/2024 của Bộ Chính trị " về công tác phổ cập giáo dục,giáo dục bắt buộc,xóa bặt buộc,xóa mù Chữ cho người lớn và đẩy mạnh phân luồng học sinh trong giáo dục phổ thông" trên địa bàn huyện Bảo Lâm
135/KH/HU 14/05/2024 KH thực hiện Chỉ thị 34 CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về phát huy tinh thần trách nhiệm,sự năng động,sáng tạo,dám nghỉ,dám làm vì lợi ích chung của đội ngũ cán bộ,đảng viên,quyết tâm hoàn thành thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI và NQ Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII
134/KH/HU 03/05/2024 KH xây dựng kỷ yếu" Huyện Bảo Lâm -30 năm thành lập và phát triển"
Liên kết website

Thống kê truy cập
  • 000994073
  •  Đang online: 48
  •  Trong tuần: 19.943
  •  Trong tháng: 87.064
  •  Trong năm: 425.541