Cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang, đoàn viên và Nhân dân tích cực tham gia Cuộc thi “Tìm hiểu Lịch sử Đảng bộ huyện Bảo Lâm” . Cuộc thi được tổ chức theo hình thức trực tuyến trắc nghiệm, bắt đầu diễn ra vào lúc 8h00 ngày 11/7/2024. Truy cập vào đường Link : https://forms.gle/Bkvi1Mgn768j3Vi6A để bắt đầu thi
293/-BC/HU
25/06/2024
K' Lình
BC sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị số 36 CT/TW ,ngày 16/8/2019 cảu Bộ Chính trị về " Tăng cường,nâng cao hiệu quả công tác phòng,chống và kiểm soát ma túy" trên địa bàn huyện Bảo Lâm
Báo Cáo
Còn hiệu lực

Toàn văn nội dung

Tệp đính kèm
Các văn bản khác
Số/ký hiệuNgàyTrích yếu
294/-BC/HU 25/06/2024 BC sơ kết 5 năm thực hiện kết luận số 65 -KL/TW,ngày 30/10/2019 cảu bộ chính trị về tiếp tục thực hiện NQ 24-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa IX về công tác dân tộc trong tình hình mới
294/-BC/HU 25/06/2024 BC sơ kết 5 năm thực hiện kết luận số 65 -KL/TW,ngày 30/10/2019 cảu bộ chính trị về tiếp tục thực hiện NQ 24-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa IX về công tác dân tộc trong tình hình mới
292/-BC/HU 21/06/2024 BC công tác phát triển đảng trong học sinh,sinh vên
292/-BC/HU 21/06/2024 BC công tác phát triển đảng trong học sinh,sinh vên
160/-BC/BTG 19/06/2024 BC kết quả hoạt động công tác tuyên giáo 6 tháng đầu năm,phương hướng,nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024
160/-BC/BTG 19/06/2024 BC kết quả hoạt động công tác tuyên giáo 6 tháng đầu năm,phương hướng,nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024
161/-BC/BTG 19/06/2024 BC kết quả hoạt động công tác khoa 6 tháng đầu năm ,phương hướng,nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024
289/-BC/HU 18/06/2024 BC tổng kết công tác dân vận nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng
290/-BC/HU 18/06/2024 BC tổng kết 20 năm thực hiện Chỉ thị số 40 CT/TW,ngày 15/6/2004 của Ban Bí thư (khóa IX) " về việc xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục"
290/-BC/HU 18/06/2024 BC tổng kết 20 năm thực hiện Chỉ thị số 40 CT/TW,ngày 15/6/2004 của Ban Bí thư (khóa IX) " về việc xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục"
Liên kết website

Thống kê truy cập
  • 000994002
  •  Đang online: 444
  •  Trong tuần: 19.872
  •  Trong tháng: 86.993
  •  Trong năm: 425.470