Cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang, đoàn viên và Nhân dân tích cực tham gia Cuộc thi “Tìm hiểu Lịch sử Đảng bộ huyện Bảo Lâm” . Cuộc thi được tổ chức theo hình thức trực tuyến trắc nghiệm, bắt đầu diễn ra vào lúc 8h00 ngày 11/7/2024. Truy cập vào đường Link : https://forms.gle/Bkvi1Mgn768j3Vi6A để bắt đầu thi
292/-BC/HU
21/06/2024
K' Lình
BC công tác phát triển đảng trong học sinh,sinh vên
Báo Cáo
Còn hiệu lực

Toàn văn nội dung

Các văn bản khác
Số/ký hiệuNgàyTrích yếu
292/-BC/HU 21/06/2024 BC công tác phát triển đảng trong học sinh,sinh vên
160/-BC/BTG 19/06/2024 BC kết quả hoạt động công tác tuyên giáo 6 tháng đầu năm,phương hướng,nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024
160/-BC/BTG 19/06/2024 BC kết quả hoạt động công tác tuyên giáo 6 tháng đầu năm,phương hướng,nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024
161/-BC/BTG 19/06/2024 BC kết quả hoạt động công tác khoa 6 tháng đầu năm ,phương hướng,nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024
289/-BC/HU 18/06/2024 BC tổng kết công tác dân vận nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng
290/-BC/HU 18/06/2024 BC tổng kết 20 năm thực hiện Chỉ thị số 40 CT/TW,ngày 15/6/2004 của Ban Bí thư (khóa IX) " về việc xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục"
290/-BC/HU 18/06/2024 BC tổng kết 20 năm thực hiện Chỉ thị số 40 CT/TW,ngày 15/6/2004 của Ban Bí thư (khóa IX) " về việc xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục"
12/BC/BDVHU 17/06/2024 BC kết quả vie65f thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở 6 tháng đầu năm ,nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2024
12/BC/BDVHU 17/06/2024 BC kết quả vie65f thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở 6 tháng đầu năm ,nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2024
288/-BC/HU 14/06/2024 BC công tác xây dựng đội cán bộ các cấp huyện Bảo Lâm nhiệm kỳ 2020-2025
Liên kết website

Thống kê truy cập
  • 000994636
  •  Đang online: 529
  •  Trong tuần: 20.506
  •  Trong tháng: 87.627
  •  Trong năm: 426.104