Kỷ niệm 49 năm giải phóng Lâm Đồng - Đà Lạt (03/4/1975-03/4/2024); Giỗ Tổ Hùng Vương (mùng 10 tháng 3 âm lịch); Ngày sinh Lê-nin (22/4/1870-22/4/2024); 49 năm giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2024); Ngày Quốc tế Lao động (1/5); Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2024) Kỷ niệm 49 năm giải phóng Lâm Đồng - Đà Lạt (03/4/1975-03/4/2024); Giỗ Tổ Hùng Vương (mùng 10 tháng 3 âm lịch); Ngày sinh Lê-nin (22/4/1870-22/4/2024); 49 năm giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2024); Ngày Quốc tế Lao động (1/5); Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2024)
25/-BC/BTG
14/03/2024
Trần Đình Lạc
KH triển khai công tác dư luận XH năm 2024
Kế Hoạch
Còn hiệu lực

Toàn văn nội dung

Tệp đính kèm
Các văn bản khác
Số/ký hiệuNgàyTrích yếu
127/KH/HU 07/03/2024 KH thực hiệ quy định số 28 QĐ/TU ngày 12/2023 của Bna Thường vụ Tỉnh ủy về kiểm soát quyền lực và phòng ,chống tham nhũng,tiêu cực trong công tác cán bộ
124/KH/HU 01/03/2024 KH TC nghiên cứu,học tập quán triệt các Văn Bản của TW,tỉnh ủy -Quý I năm 2024
125/KH/HU 01/03/2024 KH tham gia Cuộc Thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng tỉnh Lâm Đồng lần thứ I,năm 2024 trên địa bàn huyện Bảo Lâm
126/KH/HU 01/03/2024 KH tổ chức đợt sinh hoạt chính trị,tư tưởng về nội dung bài viết " tự hào và tin tưởng dưới lá cờ vẽ vang của Đảng,quyết tâm xây dựng một nước Việt Nam ngày càng giàu mạnh,văn minh,văn hiến và anh hùng" của Tổng Bí thư Nguyễn Phú trọng
126/KH/HU 01/03/2024 KH tổ chức đợt sinh hoạt chính trị,tư tưởng về nội dung bài viết " tự hào và tin tưởng dưới lá cờ vẽ vang của Đảng,quyết tâm xây dựng một nước Việt Nam ngày càng giàu mạnh,văn minh,văn hiến và anh hùng" của Tổng Bí thư Nguyễn Phú trọng
123/KH/HU 29/02/2024 KH ra soát,bổ sung quy hoạch cán bộ lãnh đạo,quản lý diện Ban Thường vụ Huyện ủy quản lý nhiệm kỳ 2020-2025"2021-2026 & nhiệm kỳ 2025-2030: 2026-2031 năm 2024
122/KH/HU 26/02/2024 KH Đào tạo bồi dưỡng cán bộ,công chức,viên chức năm 2024
121/KH/HU 22/02/2024 KH TC các hoạt động Tổng kết 50 năm nền văn học,nghệ thuật Việt Nam sau ngày đất nước thống nhất (30/4/1045-30/4/2025) trên địa bàn huyện
120/KH/HU 21/02/2024 KH triển khai thực hiện công tác văn hóa,văn nghệ năm 2024
120/KH/HU 21/02/2024 KH triển khai thực hiện công tác văn hóa,văn nghệ năm 2024
Liên kết website

Thống kê truy cập
  • 000748844
  •  Đang online: 36
  •  Trong tuần: 381
  •  Trong tháng: 43.696
  •  Trong năm: 180.312