Cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang, đoàn viên và Nhân dân tích cực tham gia Cuộc thi “Tìm hiểu Lịch sử Đảng bộ huyện Bảo Lâm” . Cuộc thi được tổ chức theo hình thức trực tuyến trắc nghiệm, bắt đầu diễn ra vào lúc 8h00 ngày 11/7/2024. Truy cập vào đường Link : https://forms.gle/Bkvi1Mgn768j3Vi6A để bắt đầu thi
4/-HD/BTCHU
13/11/2023
Dương Văn Nghĩa
HD một số nội dung về công tác tạo nguồn phát triển đảng viên trong học sinh doanh nghiệp không có vón nhà nước
Hướng Dẫn
Còn hiệu lực

Toàn văn nội dung

Tệp đính kèm
Các văn bản khác
Số/ký hiệuNgàyTrích yếu
106/-HD/BTG 02/11/2023 HD tuyên truyền tháng 11/2023
105/-HD/BTG 01/11/2023 HD tuyên truyền chỉ thi 29 CT/TU,ngày, 05/10/2023 cảu Ban thường vụ Tỉnh ủy," về tăng cường sự lãnh đạo triển khai thực hiện NQ 26NQ/TU,ngày 10/07/2023 của Tỉnh ủy về sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện ,cấp xã giai đoạn 2023-2030 trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng
134/-HD/BTG 05/10/2023 HD công tác tuyên truyền tháng 10 năm 2023
103/-HD/BTG 08/09/2023 HD tuyên truyền Chỉ thị số 23Ct/TW,kế hoạch số 89 Kh/TU ,ngày 18/7/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện CT 23/TW ngày 25/5/2023 của ban Bí thư về " tăng cường lãnh đạo của Đảng đối với công tác ATG Thông trong tình hình mới"
101/-HD/BTG 01/08/2023 HD tuyên truyền
100/-HD/BTG 01/08/2023 HD công tác tuyên truyền tháng 8/2023
99/-HD/BTG 17/07/2023 HD tăng cường tuyên truyền Chương trình mục tiêu quốc gia gảm nghèo bền vững
97/-HD/BTG 20/06/2023 HD thực hiện quy định của Ban Bí thư về cờ Đảng công sản Việt Nam & việc sử dụng cờ Đảng
97/-HD/BTG 20/06/2023 HD thực hiện quy định của Ban Bí thư về cờ Đảng công sản Việt Nam & việc sử dụng cờ Đảng
96/-HD/BTG 08/06/2023 HD tuyên truyền kết quả hội nghị ban chấp hành TW đảng giữa nhiệm kỳ khóa XIII
Liên kết website

Thống kê truy cập
  • 000993996
  •  Đang online: 528
  •  Trong tuần: 19.866
  •  Trong tháng: 86.987
  •  Trong năm: 425.464