Kỷ niệm Ngày sinh đồng chí Đồng Sỹ Nguyên (01/3/1923-01/3/2023); 113 năm Ngày Quốc tế Phụ nữ (08/3/1910-08/3/2023); Ngày quyền người tiêu dùng Việt Nam (15/3); Ngày sinh đồng chí Chu Huy Mân (13/3/1913-17/3/2023); Ngày Quốc tế hạnh phúc (20/3); 92 năm Ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (26/3/1931-26/3/2023); 77 năm Ngày Thể thao Việt Nam (27/3/1946-27/3/2023); Ngày truyền thống lực lượng Dân quân tự vệ (28/3)
89/KH/HU
15/03/2023
Nguyễn Trung Kiên
KH thực hiện NQ 23 NQ/TW 6/10/2022 cảu Bộ chính trị & Chương trình hành động số 48 Ctr/TU ngày 30/12/2022 của BTV Tỉnh ủy về phương hướng phat triển KT-XH & bảo đảm quốc phòng an ninh vùng Tây Nguyên năm 2030-2045
Kế Hoạch
Còn hiệu lực

Toàn văn nội dung

Các văn bản khác
Số/ký hiệuNgàyTrích yếu
881/KH/HU 07/03/2023 KH sơ kết giữa nhiệm kỳ NQ Đại hội đảng bộ huyện lần thứ VI NQ Đại hội cơ sở nhiệm kỳ 2020-2025
18/KH/HU 03/03/2023 KH triển khai cuộc thi chính luận tư tưởng
87/KH/HU 28/02/2023 KH thực hiện CT 17/TW 21/10/2022 của Ban Bí thư " về tăng cường bảo đảm an ninh,an toàn thực phẩm trong tình hình mới " trên địa bàn huyện Bảo Lâm
84/KH/HU 16/02/2023 KH của BTV Huyện ủy v/v khắc phục nhưng hạn chế,khuyết điểm sau kiểm điểm năm 2022
16/-CV/BTG 10/02/2023 KH TC mở lơp QI/2023
81/KH/HU 01/02/2023 KH TC các hoạt động kỷ niệm 80 năm ra đời " Đề cương về văn hóa Việt Nam (1943-2023) trên địa bàn huyện Bảo Lâm
82/KH/HU 01/02/2023 KH thực hiện Kl số 01 KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chinh trị tiếp tục thực hiện CT số 05 CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) " về đẩy mạnh học tập và làm theo Tư tưởng ĐĐ.Phong cách HCM 2023
81/KH/HU 01/02/2023 KH TC các hoạt động kỷ niệm 80 năm ra đời " Đề cương về văn hóa Việt Nam (1943-2023) trên địa bàn huyện Bảo Lâm
77/KH/HU 06/01/2023 KH thực hiện NQ 20 NQ/TW ngày 16/6/2022 của BCH TW Đảng (khóa XIII) & Chương trình hành động số 41 CTr/TU ngay 27/10/2022 của Tỉnh ủy về " tiếp tục đổi mới,phát triển & nâng cáo hiệu quả kinh tế tập thể trong giai đoạn mới
78/KH/HU 06/01/2023 KH thực hiện NQ 21 NQ/TU ngày 27/10/2022 của Tỉnh ủy về phát triển nông nghiệp toàn diện,bền vững & hiện đại đến năm 2025 định hướng đến năm 2030
Liên kết website

Thống kê truy cập
  • 000247965
  • Đang online: 34
  • Trong tuần: 2.237
  • Trong tháng: 15.400
  • Trong năm: 48.433