Kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/2/1930-03/2/2023); Kỷ niệm 68 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam (27/02/1955-27/02/2023); Kỷ niệm 121 năm Ngày sinh đồng chí Nguyễn Phong Sắc (01/2/1902-01/2/2023); Kỷ niệm 100 năm Ngày sinh đồng chí Đồng Sỹ Nguyên (01/3/1923 - 01/3/2023)
175/-BC/HU
10/01/2023
K' Lình
BC sơ kết 5 năm thực hiện CT 23 CT/TW ngày 9/2/2018 của Ban Bí thư (khóa XII) về tiếp tục đổi mới,nâng cao chất lượng,hiệu quả học tập,nghiên cứu,vận dụng và phát triển chủ nghĩa Mác-lê nin, tư tưởng HCM trong tình hình mới
Báo Cáo
Còn hiệu lực

Toàn văn nội dung

Các văn bản khác
Số/ký hiệuNgàyTrích yếu
175/-BC/HU 10/01/2023 BC sơ kết 5 năm thực hiện CT 23 CT/TW ngày 9/2/2018 của Ban Bí thư (khóa XII) về tiếp tục đổi mới,nâng cao chất lượng,hiệu quả học tập,nghiên cứu,vận dụng và phát triển chủ nghĩa Mác-lê nin, tư tưởng HCM trong tình hình mới
81/-BC/BTG 09/01/2023 Bc kết quả triển khai học tập,quán triệt NQ TW sáu khóa XIII
81/-BC/BTG 09/01/2023 Bc kết quả triển khai học tập,quán triệt NQ TW sáu khóa XIII
5/BC/BDVHU 04/01/2023 BC /BCĐ 502 tổng kết tình hình thực hiện công tác DV tập trung năm 2022 phương hướng,nhiệm vụ năm 2023
174/-BC/HU 27/12/2022 BC tình hình KT-XH quốc phòng AN XD Đảng -hệ thống chính trị năm 2022 nhiệm vụ ,giải pháp năm 2023
174/-BC/HU 27/12/2022 BC tình hình KT-XH quốc phòng AN XD Đảng -hệ thống chính trị năm 2022 nhiệm vụ ,giải pháp năm 2023
170/-BC/HU 22/12/2022 BC kết quả kiểm điểm,đánh giá,xếp loại chất lượng TC đảng viên & tập thể,cá nhân cán bộ lãnh đạo,quản lý năm 2022
168/-BC/HU 20/12/2022 BC kết quả hoạt động của MTTQ Các Đoàn thể huyện 2022 phương hướng ,nhiệm vụ 2023
169/-BC/HU 20/12/2022 BC tình hình thực hiện nhiệm vụ các cơ quan tham mưu,giúp việc của huyện ủy năm 2022,phương hướng nhiệm vụ năm 2023
59/TB/VPHU 02/12/2022 BC công tác Văn phòng cấp ủy năm 2022- 2023
Liên kết website

Thống kê truy cập
  • 000222609
  • Đang online: 16
  • Trong tuần: 16
  • Trong tháng: 4.938
  • Trong năm: 23.077