Cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang, đoàn viên và Nhân dân tích cực tham gia Cuộc thi “Tìm hiểu Lịch sử Đảng bộ huyện Bảo Lâm” . Cuộc thi được tổ chức theo hình thức trực tuyến trắc nghiệm, bắt đầu diễn ra vào lúc 8h00 ngày 11/7/2024. Truy cập vào đường Link : https://forms.gle/Bkvi1Mgn768j3Vi6A để bắt đầu thi
SƠ KẾT CÔNG TÁC XÂY DỰNG ĐẢNG 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2024 In trang
26/06/2024 03:49 CH

 

Ngày 25/6, Huyện ủy Bảo Lâm tổ chức Hội nghị Sơ kết công tác tổ chức xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024. Đồng chí K’Lình – Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện và đồng chí Dương Văn Nghĩa – Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy đồng chủ trì Hội nghị. Tham dự Hội nghị có đồng chí Bùi Xuân Quý – UVBTV, Chủ tịch Ủy ban MTTQVN huyện; đồng chí Nguyễn Đình Bình – UVBTV, Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy; đồng chí Thượng Tá Đậu Xuân Bảo – UVBTV, Trưởng Công an huyện; đồng chí Vũ Thị Thanh Lý – UVBTV, Bí thư Đảng ủy Thị trấn Lộc Thắng và đại diện chi ủy các chi bộ cơ sở trực thuộc.

Toàn cảnh Hội nghị
Toàn cảnh Hội nghị

Trong 6 tháng đầu năm 2024, Ban Tổ chức Huyện ủy và các tổ chức cơ sở Đảng đã chủ động tham mưu cho cấp ủy, xây dựng và triển khai thực hiện bảo đảm chỉ tiêu đề ra.  Trong đó, đã cụ thể hóa và tổ chức thực hiện hiệu quả Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện, Nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp. Đồng thời, các tổ chức cơ sở Đảng đã hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc, tổng hợp kết quả kiểm điểm, đánh giá xếp loại chất lượng tổ chức đảng, đảng viên, tập thể, cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp trong huyện năm 2023 đảm bảo chặt chẽ, dân chủ khách quan; kịp thời tham mưu cụ thể hóa, triển khai có hiệu quả các quy định, kết luận, hướng dẫn của Trung ương về công tác tổ chức xây dựng Đảng; tổ chức thực hiện chủ trương, quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước về quản lý, sử dụng biên chế hiệu quả đúng quy định. Bên cạnh đó, các tổ chức cơ sở Đảng phối hợp chặt chẽ với Ban tổ chức Huyện ủy về thực hiện các nhiệm vụ chính trị trong công tác xây dựng đảng; tập trung tham mưu kiện toàn đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp; đẩy mạnh công tác phát triển đảng viên,… Nhờ đó, từ đầu năm đến nay, toàn Đảng bộ huyện đã kết nạp được 32 đảng viên mới, trong đó có 02 đảng viên là học sinh; tổ chức Lễ trao tặng Huy hiệu Đảng đợt 3/02 cho 31 đồng chí và đợt 19/5 cho 26 đồng chí.

Đồng chí K’Lình – Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện và đồng chí Dương Văn Nghĩa – Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy đồng chủ trì Hội nghị.
Đồng chí K’Lình – Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện và đồng chí Dương Văn Nghĩa – Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy đồng chủ trì Hội nghị.

Công tác tuyên truyền về xây dựng Đảng tiếp tục được các ngành, các cấp đẩy mạnh trong toàn thể cán bộ, đảng viên và Nhân dân; qua đó, đã phát huy được vai trò, trách nhiệm của cấp ủy, các ngành, đảng viên và nhân dân, đẩy mạnh xây dựng Đảng thực sự trong sạch về chính trị, tư tưởng, đạo đức và tổ chức; xây dựng hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả và đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược đủ phẩm chất, năng lực và uy tín. Tiếp tục bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; đấu tranh, phản bác các thông tin, luận điệu sai trái, thù địch, chống phá Đảng, Nhà nước; kịp thời biểu dương nhân rộng những mô hình hay, cách làm hiệu quả, gương cán bộ, đảng viên và nhân dân tiêu biểu trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị.

Các đại biểu tham dự Hội nghị
Các đại biểu tham dự Hội nghị

Đ/c K’Lình – Phó Bí thư Thường trực Huyện uỷ - Chủ tịch HĐND huyện phát biểu tại Hội nghị
Đ/c K’Lình – Phó Bí thư Thường trực Huyện uỷ - Chủ tịch HĐND huyện phát biểu tại Hội nghị

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí K’Lình – Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện ghi nhận và đánh giá cao những nỗ lực mà Ban Tổ chức Huyện ủy và các tổ chức cơ sở Đảng đã đạt được trong thời gian qua. Đồng thời, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy yêu cầu Ban Tổ chức Huyện ủy cùng các chi bộ cơ sở trực thuộc cần tập trung bám sát thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp trong Nghị quyết số 21 ngày 16/6/2022 và Kết luận số 21 ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII; Tiếp tục tham mưu thực hiện các nhiệm vụ thường xuyên của tổ chức Đảng như chuyển đảng chính thức cho đảng viên dự bị, sinh hoạt đảng, kiện toàn tổ chức bộ máy các cơ quan, đơn vị, xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức có phẩm chất đạo đức và năng lực chuyên môn; tham mưu chỉ đạo công tác phát triển đảng viên, đặc biệt quan tâm đến đối tượng học sinh THPT; thường xuyên nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền về xây dựng Đảng; chú trọng bám sát thực tế; kịp thời tuyên truyền, phản ánh kết quả công tác đảng; tạo sự đồng thuận trong nhân dân và nâng cao vai trò của người đứng đầu tổ chức Đảng.

LÊ THOA

Lượt xem: 114
Liên kết website

Thống kê truy cập
  • 000995299
  •  Đang online: 693
  •  Trong tuần: 21.169
  •  Trong tháng: 88.290
  •  Trong năm: 426.767