Kỷ niệm Ngày thành lập Hội Cựu chiến binh Việt Nam (06/12/1989 - 06/12/2023); Ngày Toàn quốc kháng chiến (19/12/1946); Ngày thành lập Mặt trận dân tộc giải phóng Miền Nam Việt Nam (20/12/1960); Chiến thắng Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không (12/1972); Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944) và Ngày hội Quốc phòng toàn dân (22/12/1989); các hoạt động văn hoá, nghệ thuật, vui chơi giải trí chào đón Tết Dương lịch 2024
KHAI GIẢNG LỚP BỒI DƯỠNG LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ DÀNH CHO ĐẢNG VIÊN MỚI In trang
20/11/2023 09:03 SA

 

Ngày 15/11, Trung tâm Chính trị huyện tổ chức khai giảng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đảng viên mới và giáo dục đạo đức cách mạng trong thời kỳ mới khóa II năm 2023. Dự lễ khai giảng có đồng chí Hoàng Ngọc Khuyên – UVBTV – Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện uỷ - Giám đốc Trung tâm Chính trị huyện; đồng chí Nguyễn Đình Bình – UVBTV – Trưởng Ban Dân vận Huyện uỷ và 45 học viên là đảng viên dự bị của các tổ chức cơ sở đảng thuộc huyện.

Đ/c Hoàng Ngọc Khuyên – UVBTV – Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện uỷ - Giám đốc Trung tâm Chính trị huyện;
Đ/c Hoàng Ngọc Khuyên – UVBTV – Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện uỷ - Giám đốc Trung tâm Chính trị huyện;

Phát biểu tại buổi khai giảng, đồng chí Hoàng Ngọc Khuyên – UVBTV – Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện uỷ - Giám đốc Trung tâm Chính trị huyện nhấn mạnh: lớp bồi dưỡng lý luận chính trị là điều kiện để các đảng viên mới được nghiên cứu sâu hơn về chủ trương, đường lối của Đảng trong giai đoạn cách mạng mới, thời cơ và vận hội mới, nhằm thực hiện thắng lợi các mục tiêu mà Đảng và Nhà nước đã đề ra. Đồng thời đề nghị học viên nêu cao tinh thần trách nhiệm, nghiên cứu học tập, thực hiện đúng nội quy lớp học, chủ động nghiên cứu thêm tài liệu và tăng cường trao đổi trên lớp, tiếp thu bài giảng để đạt hiệu quả cao nhất.

Toàn cảnh lớp Bồi dưỡng
Toàn cảnh lớp Bồi dưỡng

Trong thời gian 9 ngày, các học viên sẽ được học tập và nghiên cứu các chuyên đề gồm: Chủ nghĩa Mác – Lê nin và tư tưởng Hồ Chí Minh nền tảng Tư tưởng, Kim Chỉ nam cho hành động của Đảng và cách mạng Việt Nam;  Độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam. Phát huy sức mạnh toàn dân tộc, dân chủ xã hội chủ nghĩa, xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa; đường lối phát triển kinh tế xã hội; phát triển văn hóa, xã hội; tăng cường quốc phòng an ninh, bảo vệ vững chắc tổ quốc, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định chính trị, trật tự, an toàn xã hội; chủ động và tích cực hội nhập quốc tế; nguyên tắc tổ chức, hoạt động của Đảng và công tác xây dựng Đảng ở cơ sở; tăng cường xây dựng Đảng, chỉnh đốn Đảng; phấn đấu rèn luyện để xứng đáng là Đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam. Kết thúc khóa học, các đảng viên mới sẽ viết bài thu hoạch để đánh giá kết quả học tập

Thông qua lớp bồi dưỡng, giúp các đảng viên mới nâng cao lý luận chính trị, nắm và hiểu rõ hơn về vai trò, nhiệm vụ của người đảng viên; từ đó xây dựng kế hoạch tiếp tục tự phấn đấu, rèn luyện để đủ điều kiện và được công nhận đảng viên chính thức, xứng đáng với danh hiệu Đảng viên Đảng Cộng Sản Việt Nam.

Bảo Triệu

Lượt xem: 31
Liên kết website

Thống kê truy cập
  • 000494126
  •  Đang online: 31
  •  Trong tuần: 3.054
  •  Trong tháng: 5.798
  •  Trong năm: 286.594