Kỷ niệm 77 năm Ngày Quốc khánh nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945-2/9/2022); 120 năm Ngày sinh cố Tổng Bí thư Lê Hồng Phong (6/9/1902-6/9/2022); 92 năm Xô Viết Nghệ Tĩnh (12/9/1930-12/9/2022); 77 năm Ngày Nam Bộ kháng chiến (23/9/1945-23/9/2022); 60 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao (5/9/1962-5/9/2022); 45 năm Ngày Việt Nam gia nhập Liên Hợp quốc (20/9/1977-20/9/2022); 49 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Nhật Bản (21/9/1973-21/9/2022)
SƠ KẾT CÔNG TÁC XÂY DỰNG VÀ THỰC HIỆN QUY CHẾ DÂN CHỦ In trang
29/07/2022 10:34 SA

Sáng ngày 28/7/2022, Ban Chỉ đạo Xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ huyện đã tổ chức hội nghị sơ 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022. Đồng chí Nguyễn Ngọc Nhi, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện, Trưởng ban chỉ đạo Quy chế dân chủ cơ sở huyện chủ trì hội nghị.

Toàn cảnh Hội nghị
Toàn cảnh Hội nghị

Trong 6 tháng đầu năm, việc thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở được cấp ủy, chính quyền, Mặt trận và đoàn thể từ huyện đến cơ sở và các cơ quan, đơn vị quan tâm lãnh đạo, các văn bản chỉ đạo thực hiện tốt nhiệm vụ được giao. Ban chỉ đạo đã tập trung công tác tuyên truyền, phổ biến thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở , phát huy quyền làm chủ của Nhân dân trong mọi lĩnh vực của đời sống xã hội. MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội đóng vai trò nòng cốt trong công tác tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân  thực hiện tốt Quy chế dân chủ; phối hợp với chính quyền, các cơ quan nhà nước thực hiện giám sát, phản biện xã hội và tạo điều kiện cho nhân dân tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền. Công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân được tăng cường. Ban chỉ đạo chú trọng kiện toàn và hoàn thiện quy chế việc làm, phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên. Công tác kiểm tra giám sát được quan tâm đã phát huy vai trò của MTTQ và các đoàn thể trong giám sát, phản biện xã hội. Qua đó, góp phần củng cố và phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân, phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội, đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; phòng chống tham nhũng, lãng phí…

Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận làm rõ thêm những kết quả, hạn chế và nguyên nhân trong triển khai thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở; giải pháp để thực hiện tốt hơn nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022.

 

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Nguyễn Ngọc Nhi, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện, Trưởng ban chỉ đạo Quy chế dân chủ cơ sở huyện nhấn mạnh: Trong thời gian tới, các phòng ban, cơ quan, đơn vị, các xã, thị trấn tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các văn bản của tỉnh, của huyện về thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở; tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, trong đó đặc biệt quan tâm công khai, minh bạch thông tin liên quan đến việc triển khai thực hiện các chế độ, chính sách, các dự án trên địa bàn; tăng cường nắm bắt tình hình, giải quyết kịp thời, dứt điểm các ý kiến, kiến nghị của người dân ngay từ cơ sở; phát huy vai trò của MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội, Ban Thanh tra Nhân dân trong thực hiện các nội dung giám sát, phản biện xã hội để góp ý xây dựng Đảng, chính quyền vững mạnh./.

Văn Luyện

Lượt xem: 95
Liên kết website

Thống kê truy cập
  • 000139441
  • Đang online: 25
  • Trong tuần: 430
  • Trong tháng: 15.330
  • Trong năm: 73.644