Kỷ niệm 49 năm giải phóng Lâm Đồng - Đà Lạt (03/4/1975-03/4/2024); Giỗ Tổ Hùng Vương (mùng 10 tháng 3 âm lịch); Ngày sinh Lê-nin (22/4/1870-22/4/2024); 49 năm giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2024); Ngày Quốc tế Lao động (1/5); Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2024) Kỷ niệm 49 năm giải phóng Lâm Đồng - Đà Lạt (03/4/1975-03/4/2024); Giỗ Tổ Hùng Vương (mùng 10 tháng 3 âm lịch); Ngày sinh Lê-nin (22/4/1870-22/4/2024); 49 năm giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2024); Ngày Quốc tế Lao động (1/5); Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2024)
SƠ KẾT CÔNG TÁC CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH QUÝ I NĂM 2024. In trang
27/03/2024 11:26 SA

Ngày 26/3, UBND huyện tổ chức hội nghị sơ kết công tác cải cách hành chính quý I năm 2024 và triển khai nhiệm vụ quý II năm 2024. Đồng chí Trương Hoài Minh- Phó bí thư Huyện ủy- Chủ tịch UBND huyện chủ trì hội nghị. Tham dự hội nghị có đồng chí K’Lình Phó bí thư Thường trực Huyện ủy- Chủ tịch HĐND huyện.
Trong quý I năm 2024 công tác cải cách thủ tục hành chính trên địa bàn huyện được UBND huyện thường xuyên quan tâm chỉ đạo thực hiện quyết liệt và kịp thời. UBND huyện đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, điều hành, chỉ đạo khắc phục những hạn chế, tồn tại nhằm cải thiện nâng cao chỉ số CCHC của huyện. Công tác tiếp nhận, xử lý phản ánh kiến nghị của cá nhân, tổ chức đối với thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của đơn vị, địa phương được quan tâm thực hiện và có hiệu quả. Từ đầu năm đến nay, đã tiếp nhận hồ sơ 6.901 hồ sơ trong đó: hồ sơ tiếp nhận trực tuyến 5.074 HS, tiếp nhận trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích là 40 hồ sơ, chứng thực điện tử 776 hồ sơ, kỳ trước chuyển qua 1.011 hồ sơ. Ngành chức năng đã giải quyết đúng hạn và trước hạn 6.265 hồ sơ. Hồ sơ đang giải quyết 551 hồ sơ. Công tác triển khai đánh giá việc giải quyết thủ tục hành chính cấp huyện, xã tiếp tục thực hiện theo đúng quy định. Tiếp tục thực hiện số hóa hồ sơ, kết quả thủ tục hành chính; tăng cường tuyên truyền, vận động người dân thực hiện nộp hồ sơ trực tuyến và thanh toán trực tuyến trên cổng dịch vụ công quốc gia. Đến nay có 13/14 đơn vị cấp xã thực hiện chứng thực bản sao điện tử từ bản chính trên cổng dịch vụ công quốc gia với tổng. Tỷ lệ thanh toán trực tuyến toàn huyện đạt 42,2%. Tỷ lệ hồ sơ giải quyết trực tuyến một phần, toàn trình đạt 74,2%. Về cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước, UBND huyện thường xuyên rà soát về vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức, biên chế của các cơ quan, đơn vị. Xây dựng và phát triển Chính quyền điện tử, chính quyền số, trong đó có việc áp dụng phần mềm quản lý văn bản và điều hành, sử dụng hệ thống thư điện tử của huyện trong trao đổi công việc.

Toàn cảnh Hội nghị
Toàn cảnh Hội nghị


Việc trao đổi, sử dụng hộp thư điện tử, sử dụng phần mềm văn phòng điện tử, ứng dụng chữ kí số trong hoạt động cơ quan nhà nước trên địa bàn huyện đã được triển khai đồng bộ, tỷ lệ các cơ quan đơn vị sử dụng hộp thư điện tử trong trao đổi công việc đạt 90%, tỷ lệ văn bản đến, văn bản đi được xử lý thông qua phần mềm điện tử đạt 90%, việc ứng dụng chữ kí số đạt 90%.
Bên cạnh những mặt đã làm được vẫn còn tồn tại một số hạn chế như:công tác chỉ đạo điều hành ở một số cơ quan, đơn vị, địa phương có lúc chưa sâu sát, quyết liệt; công tác kiểm tra giám sát chưa thường xuyên, thực hiện khắc phục hạn chế, tồn tại chưa triệt để; hồ sơ trễ hạn còn nhiều nhất là lĩnh vực đất đai.

Đ/c Trương Hoài Minh- Phó bí thư Huyện ủy- Chủ tịch UBND huyện phát biểu kết luận hội nghị.
Đ/c Trương Hoài Minh- Phó bí thư Huyện ủy- Chủ tịch UBND huyện phát biểu kết luận hội nghị.


Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Trương Hoài Minh- Phó bí thư Huyện ủy- Chủ tịch UBND huyện yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn tập trung chỉ đạo; thường xuyên đánh giá các công việc về CCHC tại cơ quan, đơn vị mình. Thường xuyên tổ chức kiểm tra CCHC đối với các xã, thị trấn và các cơ quan, đơn vị gắn với công tác kiểm tra, giám sát thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính và kiểm tra việc thực hiện công vụ. Qua đó kịp thời phát hiện và chấn chỉnh nhưng mặt hạn chế, vướng mắc nảy sinh trong quá trình thực hiện. Tiếp tục thực hiện nghiêm cơ chế một cửa, một cửa liên thông giải quyết các TTHC trên tất cả các lĩnh vực thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND huyện và UBND cấp xã theo Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ Cùng với đó, tăng cường công tác chỉ đạo, điều hành trong công tác CCHC trong đó trọng tâm là nâng cao vai trò của cấp ủy, người đứng đầu các đơn vị, địa phương.
Quỳnh Trang

Lượt xem: 87
Liên kết website

Thống kê truy cập
  • 000748926
  •  Đang online: 34
  •  Trong tuần: 463
  •  Trong tháng: 43.778
  •  Trong năm: 180.394