Kỷ niệm Ngày thành lập Hội Cựu chiến binh Việt Nam (06/12/1989 - 06/12/2023); Ngày Toàn quốc kháng chiến (19/12/1946); Ngày thành lập Mặt trận dân tộc giải phóng Miền Nam Việt Nam (20/12/1960); Chiến thắng Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không (12/1972); Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944) và Ngày hội Quốc phòng toàn dân (22/12/1989); các hoạt động văn hoá, nghệ thuật, vui chơi giải trí chào đón Tết Dương lịch 2024
Hội nghị giao ban công tác khoa giáo 9 tháng đầu năm 2019 In trang
22/10/2019 11:09 SA

Trong 9 tháng đầu năm 2019, được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thường xuyên và trực tiếp của Ban Thường vụ Huyện ủy, cùng với quyết tâm, nỗ lực của đội ngũ cán bộ, công chức trong toàn ngành Tuyên giáo từ huyện đến cơ sở, công tác khoa giáo đã đạt được những kết quả nhất định, góp phần quan trọng vào việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của huyện.

Toàn cảnh hội nghị
Toàn cảnh hội nghị

Theo báo cáo, 9 tháng đầu năm các ngành trong khối khoa giáo đã tham gia tốt vào việc sơ kết 03 năm thực hiện chỉ thị 05-CT/TW của bộ chính trị và biểu dương các gương điển hình tiên tiến học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Chất lượng giáo dục và đào tạo trong toàn huyện từng bước được nâng lên; công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân được chú trọng, kịp thời ngăn chặn dịch bệnh không để lan ra diện rộng; công tác văn hóa - thông tin - thể thao thu được nhiều kết quả tích cực, tổ chức tốt hoạt động thể dục, thể thao, thực hiện có hiệu quả, phục vụ tốt công tác thông tin, tuyên truyền các nhiệm vụ chính trị của huyện…  


Nhiệm vụ từ nay đến hết năm 2019 tiếp tục đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, phổ biến, quán triệt và tổ chức thực hiện có hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, các chủ trương, chính sách của Nhà nước về lĩnh vực khoa giáo đến cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân. Tập trung tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ, kỷ niệm 25 năm thành lập huyện gắn với thực hiện các nhiệm vụ chính trị của khối, từng ngành, đơn vị. Làm tốt công tác tuyên truyền xây dựng nông thôn mới, đặc biệt là phối hợp với các ngành trong khối chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra ngành dọc cấp dưới tổ chức thực hiện đạt hiệu quả cao các tiêu chí xây dựng nông thôn mới thuộc lĩnh vực khoa giáo như giáo dục, văn hoá, dân số, y tế, môi trường... Thực hiện tốt Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh ở tất cả các ngành, các đơn vị và trên tất cả các lĩnh vực. Tập trung đổi mới và nâng cao chất lượng công tác đào tạo nguồn nhân lực. Tăng cường công tác quản lý Nhà nước trong các hoạt động về y tế trên địa bàn huyện; Tăng cường công tác giữ gìn vệ sinh môi trường, duy trì tốt các hoạt động thu gom, xử lý rác thải khu dân cư và nơi công cộng. Thực hiện nghiêm túc quy chế phối hợp công tác giữa các ngành, đơn vị trong khối khoa giáo huyện. Tăng cường hướng mạnh về cơ sở, chủ động tham mưu, đề xuất với cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo tháo gỡ khó khăn, bất cập trong công tác khoa giáo ở địa phương.

Anh Sơn
 

Lượt xem: 1.397
Liên kết website

Thống kê truy cập
  • 000494046
  •  Đang online: 25
  •  Trong tuần: 2.974
  •  Trong tháng: 5.718
  •  Trong năm: 286.514